Page 1 - Jablonka_246
P. 1

JABŁ    NKA                                              @radnyleszekprzybytniak
                      gazeta informacyjno-reklamowa                    LESZEK PRZYBYTNIAK
                                                         RADNY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
                                                         MAZOWIECKIEGO
           www.jablonka.info redakcja@jablonka.info       BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
      Rok XV Nr 16 (300) 23.08.2023 - 06.09.2023 ISSN 1899 8151 NAKŁAD 22 000           ZAPRASZAM


                          Bramy Segmentowe                   DO POLUBIENIA
                                                     I OBSERWOWANIA

                                                     MOJEGO OFICJALNEGO
                         Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”
                                                     PROFILU NA FB
                                   Tel. 662 168 061


                         Grójec, ul.Piłsudskiego 55 www.oknobud.com

                 POWIAT GRÓJECKI STOLICĄ KULTURY MAZOWSZA 2023


      15 lat! 300 wydań!                                         Lubię to!

     Dziś trzymacie w rękach jubileuszowy numer. Nasza gazeta bowiem kończy 15 lat! To także
     300. wydanie naszego dwutygodnika.

     Pierwszy numer naszego dwutygo-
     dnika ukazał się w sierpniu 2008      Dziękujemy, że od
     roku. Zaczynaliśmy z nakładem
     15 tysięcy egzemplarzy i ośmioma
     stronami. Początkowo byliśmy mie-
     sięcznikiem, którego nakład syste-
     matycznie się zwiększał, by z okazji
     piątych urodzin, w 2013 roku, zmie-
     nić naszą częstotliwość i ukazywać
     się co dwa tygodnie. Te 300 wydań
     i 15 lat, to wiele dobrych wydarzeń,
     a także wiele zmian. Zmieniła się
     nasza szata graficzna, nakład, który
     obecnie wynosi 22 000 egzempla-
     rzy, a także liczba punktów kolpor-
     tażu. To także wiele zmian na ryn-           wydań
     ku gazet lokalnych. Spośród wielu                               AUTORYZOWANY DEALER Full sp. z o.o.
     tytułów ukazujących się na terenie
     powiatu grójeckiego, pozostało       JESTEŚCIE Z NAMI
     tylko kilka, w tym nasz dwutygo-                               Grójec ul. Słowackiego 47
     dnik, który jest największym (pod
     względem nakładu) periodykiem tygodnika publikują informacje się taką popularnością. Jest to po-
     trafiającym do czytelników powiatu oraz obwieszczenia.    twierdzeniem siły i niezależności   515-515-937
     grójeckiego oraz gminy Tarczyn.  Te 15 lat, to także wiele zawirowań lokalnych gazet.
     Jak w każdej firmie, również w re- na rynku drukarskim, zmiany cen Wierzymy, że w dobie wszech-
     dakcji działo się wiele. Pod wzglę- papieru, a także jego dostępności. obecnego internetu, papier się  SPRZEDAŻ – SERWIS - WYPOŻYCZALNIA
     dem dziennikarskim, to typowo Nie bez znaczenia jest również pan- obroni. Dla zabieganych mamy
     kobiecy team (Emilia, Paulina i Xy- demia koronawirusa, która „dobiła” również dostępne wydania Ja-
     mena), który opisuje najważniejsze wiele lokalnych, bezpłatnych ty- błonki on-line. Aktualności  KWATERY
     wydarzenia regionu, a także bolącz- tułów. Nam się udało i wierzymy, znajdziecie również na naszym
     ki jego mieszkańców. To właśnie że jeszcze przez wiele lat będzie- portalu, www.jablonka.info PRACOWNICZE
     autorskie artykuły (poza publika- my Was rzetelnie informować o Jak przedstawia się Jabłonka w   HOSTEL
     cjami samorządów), są wartością najważniejszych wydarzeniach w liczbach? 22 000 egzemplarzy,
     dodatnią Jabłonki. Współpracu- regionie. Cieszy nas fakt, że nadal czyli 1342 kg i 20 064 m pa-
                                                 2
     jemy ze wszystkimi samorządami, mimo rozwoju technologii, wiado- pieru zapełnionych wiadomo-
     które na łamach naszego dwu- mości w tradycyjnej wersji cieszą ściami.
      PIKNIK W JASIEŃCU          NA FALI! Czytaj na stronach 8-9                          WOLA KROBOWSKA
                                                     Tel. 664 030 825                                                                     Krzysztof Piórek

                                                              flebolog, specjalista chirurgii ogólnej
                                                           Praktyka lekarska w Centrum Medycznym
                                                               Ando-Med w Grójcu (ul. P.O.W. 14)
                                                                     Tel. 662 286 906                                                     WYBORY 2023            KREDYTY

                                                     plakaty           tel.513-654-277
                                                     ulotki
                                                     banery
                                                     gazety
                                                     biuletyny

                                                     zapraszamy do współpracy
                                                     reklama@jablonka.info Tel: 501 561 263 Al. Niepodległości 3 lok 1 05-600 Grójec
   1   2   3   4   5   6