Page 1 - Jablonka_301
P. 1

JABŁ    NKA
                      gazeta informacyjno-reklamowa


           www.jablonka.info redakcja@jablonka.info       BEZPŁATNY DWUTYGODNIK
      Rok XV Nr 17 (301) 06.09.2023 - 20.09.2023 ISSN 1899 8151 NAKŁAD 22 000

                          Bramy Segmentowe
                         Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”

                                   Tel. 662 168 061         AUTORYZOWANY DEALER Full sp. z o.o.


                         Grójec, ul.Piłsudskiego 55 www.oknobud.com
                                                     Grójec ul. Słowackiego 47

                         PRACOWNICY                          515-515-937


                         DO TWOJEJ FIRMY                    SPRZEDAŻ – SERWIS - WYPOŻYCZALNIA                                                                    Dzieci, młodzież i dorośli

                 POWIAT GRÓJECKI STOLICĄ KULTURY MAZOWSZA 2023                            w grupach lub indywidualnie
                                                                      stacjonarnie i online
                                                                           na6
      DOŻYNKI POWIATU GRÓJECKIEGO                                                 Nauka języka     +      - LEWICZYN 2023 czytaj na str. 14-15
                                                                    zajęcia próbne za darmo

                                                                       www.langus.com.pl

                                                                     grojec@langus.com.pl

                                                                        tel: 731 66 11 11
                                                     Apartamenty o powierzchni 74 m
                                                                                 2
                                                              z ogródkiem
           Czas na młodych


        POWIAT      Nowy punkt doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu. Na
       GRÓJECKI:      kompleksowe wsparcie mogą liczyć osoby od 18 do 30 roku życia.     SPRZEDAŻ  WKRÓTCE
     Młode osoby, chcące rozeznać                                            tel.: 500 420 520
     się na rynku pracy, będą mogły
     już wkrótce skorzystać z porad:                                www.jmdevelopment.pl e-mail:biuro@jmdevelopment.pl
     psychologa, doradcy zawodo-
     wego, trenera personalnego,
     dietetyka, couchera, a także
     doradcy finansowego. Wszyscy                                     ze mną wylecz żylaki
     Ci doradcy będą współpraco-
     wać z młodzieżą poszukująca
     pracy, w ramach nowego punk-                                              Krzysztof Piórek
     tu doradztwa w Powiatowym
     Urzędzie Pracy w Grójcu „Czas
     na młodych”.                                              flebolog, specjalista chirurgii ogólnej
     Projekt PUP w Grójcu otrzymał
     dofinansowanie z Ministerstwa                                  Praktyka lekarska w Centrum Medycznym
     Rodziny i Polityki Społecznej
     z rezerwy Funduszu Pracy na
     realizację projektu pilotażowe-                                      Ando-Med w Grójcu (ul. P.O.W. 14)
     go pn. „Teraz My! - młodzi na
     rynku pracy”. Wartość dotacji                                              Tel. 662 286 906
     to blisko 1 mln złotych (951
     480, 00 zł).
     Utworzony Punkt Doradztwa
     dla Młodzieży udzielać będzie
     kompleksowego wsparcia oso-
     bom młodym do 30 r.ż. (ze sta-                                                  KREDYTY
     tusem osoby bezrobotnej lub
     poszukującej  pracy)poprzez               TŁOCZNIA SOKÓW OWOCOWYCH                     tel.513-654-277
     integrację konkretnych usług
     z niestandardowymi rozwiąza-
     niami, które ułatwią wejście na
     rynek pracy.           Usługowe tłoczenie soków – butelki, worki, beczki

     Czytaj dalej na stronie 8      Tel. 512-328-668; 501-350-234  05-555 Grzędy k. Tarczyna ul. Ogrodowa 25         Al. Niepodległości 3 lok 1 05-600 Grójec
   1   2   3   4   5   6