Komisja rewizyjna sprawdzi legalność wyborów sołeckich w Lewiczynie

Komisja rewizyjna sprawdzi legalność wyborów sołeckich w Lewiczynie

Do końca marca potrwa kontrola legalności wyborów na sołtysa w Lewiczynie. Jeden z uczestników zgłosił pewne uchybienia.

W środę 11 lutego w godzinach popołudniowych odbyły się wybory sołeckie w Lewiczynie. Dwa dni po nich do Urzędu Gminy w Belsku Dużym wpłynęło pismo jednego z mieszkańców który wnioskuje o ich unieważnienie.

Brak Komisji Skrutacyjnej
Mieszkaniec Lewiczyna jako powody unieważnienia wyborów podaje kilka uchybień. Jako główny brak powołanej Komisji Skrutacyjnej, czego miał nie zrobić Grzegorz Janota, radny gminny prowadzący spotkanie ( dotychczasowy sołtys Lewiczyna ). Mieszkaniec dodatkowo skarży się na opóźnienia w rozpoczęciu spotkania sołeckiego, które planowo miało rozpocząć się o godzinie 17.00. Dodatkowo radny miał nie poinformować mieszkańców o przebiegu wyborów. Potwierdzeniem tych zarzutów ma być m.in. nie sporządzenie protokołu ze spotkania.
„…nie podjęto żadnej uchwały ani nie zdecydowano o sposobie głosowania zgodnie ze statutem rady sołeckiej…” czytamy w dokumencie.
Mieszkaniec uważa, że doszło do poważnego złamania regulaminu sołectwa, czego wynikiem jest wybór tylko dwóch członków Rady Sołeckiej ze zgłoszonych trzech kandydatów.  

Nie widzą uchybień
Zupełnie innego zdania jest prowadzący spotkanie Grzegorz Janota, radny. Jego zdaniem skierowanie pisma do urzędu jest wywołane przez osobiste względy mieszkańca, który był jednym z trzech kandydatów zgłoszonych do Rady Sołeckiej. Niestety w wyniku głosowania nie został wybrany.
- Wybory sołeckie były przeprowadzone zgodnie z prawem – mówi radny. – Powołaliśmy Komisję Skrutacyjną. Na sołtysa kandydowały dwie osoby. Do rady sołeckiej zgodnie ze statutem sołeckim wybrano dwie osoby. Trzecim członkiem rady jest osoba sołtysa.
Uczestnicy spotkania sołeckiego relacjonują również, że mieszkaniec spóźnił się na wybory sołtysów w związku z tym nie zna całego ich przebiegu. Uchybień w przeprowadzeniu wyborów nie widzi również Marta Czarnecka, obecny sołtys Lewiczyna.
- Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze statutem – przyznaje w rozmowie z nami. – Nie było żadnych nieprawidłowości.  
Podczas obrad radni Belska Dużego jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przeprowadzenia kontroli. Jej wyniki poznamy na najbliższej sesji Rady Gminy.

Paulina Omen - Klepacz

Ostatnio zmienianyczwartek, 07 styczeń 2016 18:49
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja