Komornik sądowy nie zajmie już najniższej emerytury

Komornik sądowy może prowadzić egzekucję z ruchomości i nieruchomości. Jednak popularnym sposobem, wskazywanym dotąd często przez wierzycieli jest także egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno - rentowych ZUS czy środków pieniężnych zgromadzonych na koncie bankowym.

Kiedy komornik przystępuje do działania, nie może zająć wszystkich środków. Dłużnikowi powinny zostać chociaż minimalne kwoty potrzebne do przeżycia. Dla każdego z tych źródeł zaspokojenia wierzyciela ustanowiono więc prawne limity zajęć i kwoty wolne od egzekucji komorniczej.

Obowiązująca ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. w art. 139 wskazuje jakim potrąceniom mogą podlegać emerytury i renty. Wśród wymienionych zobowiązań znajdują się m.in. alimenty i inne sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne czy kwoty nienależnie pobranych świadczeń takich, jak np. zasiłki.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, emerytury i renty podlegają zajęciu w wysokości 25 proc. Wolne od egzekucji i potrąceń są jednak kwoty odpowiadające 50 proc. najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia. ZUS ogłosił pod koniec lutego kwoty najniższych świadczeń emerytalno - rentowych obowiązujących od 1 marca br. do końca lutego 2017. Zgodnie z najnowszym komunikatem ZUS, od marca 2016 roku najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 882,56 zł. Oznacza to, że 441,28 zł (50% z 882,56 zł) jest wolne od egzekucji i potrąceń. Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi od marca 676,75 zł. Wolne od egzekucji i potrąceń jest zatem w tym przypadku 338,37 zł.

Sytuacja zmieni się jednak w 2017 roku, bowiem Sejm uchwalił projekt zmiany ustawy, zgodnie z którym świadczeniobiorca: emeryt lub rencista - otrzyma co najmniej 75 proc. swojego świadczenia nawet przy zbiegu egzekucji komorniczych (z wyjątkiem roszczeń alimentacyjnych). Ustawa dotyczy tylko emerytów i rencistów, którzy pobierają najniższe świadczenia. Uchwalona przez Sejm nowelizacja ma na celu ochronę najuboższych emerytów i rencistów przed utratą środków niezbędnych do zapewnienia minimum egzystencji.

Magda Kwiatkowska
Aplikant radcowski z Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja