Zmiany ważne dla przedsiębiorców

W kolejnych dwóch artykułach przedstawię najistotniejsze zmiany prawne, które obowiązują od stycznia 2017 r. Dzisiaj część pierwsza. Wybór ma charakter subiektywny, nie zawiera też wszelkich informacji szczegółowych.

Od 1 stycznia b.r. obniżony został limit płatności transakcji gotówkowych zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami z 15 000 euro do 15 000 zł. Oznacza to obowiązek dokonywania płatności za transakcje, których wartość przekracza 15 000 zł za pośrednictwem rachunku bankowego (z wyłączeniem wymiany barterowej czy kompensaty) przez firmy, w tym osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Płatności dokonywane z naruszeniem tego obowiązku nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Następuje również zmiana w określeniu wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport). Obecnie przychodem dla wnoszącego jest wartość nominalna objętych udziałów lub akcji. Wniesienie do spółki prawa handlowego przez osobę fizyczną aportu (w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część), np. nieruchomości, know-how, patentów w zamian za objęte udziały lub akcje spółki spowoduje powstanie u tej osoby przychodu w wysokości wartości przekazanego wkładu. W przypadku gdy określona wartość będzie niższa od wartości rynkowej lub nie zostanie określona w wymienionych dokumentach za przychód będzie uważana wartość rynkowa wkładu.
Obniżono stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla małych podatników tj. których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro (tj. 5 157 000 zł w 2016 r.). i podmiotów rozpoczynających działalność w roku podatkowym rozpoczęcia działalności. Zmiana w wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów/akcji w spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport).
Zwiększono limitu zwolnienia wartości sprzedaży (obrotu) z podatku VAT ze 150 000 zł do 200 000 zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także podatnicy, u których w 2016 r. łączna wartość sprzedaży przekroczyła 150 000 zł, ale była mniejsza niż 200 000 zł.
Rozszerzono zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia. Mechanizm ten polega na przeniesieniu obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę. Objęte nim zostaną dodatkowo transakcje, których przedmiotem będą określone usługi budowlane, procesory o wartości przekraczającej 20 000 zł netto, niektóre towary z kategorii złota. srebra i platyny. Wśród usług budowlanych mają zostać objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia m.in. prace związane z budową, przebudową, remontem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, wykonywaniem różnego rodzaju instalacji, zakładaniem izolacji i ogrodzeń, roboty tynkarskie, malarskie i inne wykończeniowe roboty budowlane oraz usługi polegające na wypożyczaniu konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajmie personelu dla tych usług.
Ograniczono możliwość rozliczeń kwartalnych w podatku VAT. Teraz kwartalnie rozliczać się będą mogli tylko mali podatnicy, których przychody nie przekroczyły kwoty 1 200 000 euro w poprzednim roku podatkowym. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni przez pierwszych dwanaście miesięcy od momentu rozpoczęcia wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT nie będą mogli rozliczać się kwartalnie.
Przepisy nałożyły obowiązek składania deklaracji VAT drogą elektroniczną dla podatników VAT UE, podatników, którzy dokonują „krajowych” dostaw lub nabyć w systemie odwróconego obciążenia oraz pozostałych podatników, którzy zobowiązani są do składania dokumentów tj. deklaracji rozliczeniowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Pozostali podatnicy będą musieli rozliczać się drogą elektroniczną od stycznia 2018 roku.
W najbliższym wydaniu kolejna porcja informacji. Zawsze możecie się Państwo zgłosić do kancelarii prawnej celem uzyskania porad szczegółowych i w konkretnej sprawie.


Artur Zawolski – radca prawny

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja