Na co zwrócić uwagę, pożyczając pieniądze?

Aktualne przepisy prawa nie uzależniają ważności umowy pożyczki od zachowania szczególnej formy. Ustna umowa pożyczki jest tak samo ważna, jak umowa zawarta w formie pisemnej.

Od dnia 8 września 2016 roku przepisy wymagają, aby umowa pożyczki, której wartość przekracza 1000 zł, miała zachowaną formę „dokumentową”. Powyższe oznacza, że dla potwierdzenia zawarcia umowy pożyczki wystarczy sms, wiadomość e-mail, fax, nagranie głosowe itp. 
 
Pożyczając nawet małe kwoty, warto zastanowić się nad sporządzeniem umowy pożyczki w formie pisemnej. Pozwoli to wykazać podstawową treść umowy w przypadku ewentualnych niezgodności lub sporów. W umowie można ustalić m.in. warunki zwrotu pożyczki oraz ustanowić odpowiednie zabezpieczenia jej spłaty. Zabezpieczenia można dokonać np. w formie weksla, poręczenia czy też ustanowienia zastawu. Postanowienia umowne są ustalane indywidualnie, w zależności do naszych potrzeb i możliwości. Należy pamiętać, że pożyczki podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, który obciąża pożyczkobiorcę. Warto zaznaczyć, że w niektórych przypadkach pożyczkobiorca może skorzystać ze zwolnień z ww. opodatkowania, np. przy pożyczkach od najbliższej rodziny.
 
Niezależnie od tego, czy występujemy po stronie udzielającego pożyczkę, czy też pożyczkobiorcy, ważne jest, aby przed zawarciem umowy uważnie zapoznać się z jej treścią oraz warunkami. Dzięki temu mamy szanse uniknąć w przyszłości przykrych i niespodziewanych konsekwencji wynikających z niekorzystnych dla nas postanowień umownych. 
 
Artykuł nie zawiera wszystkich informacji w tym zakresie, dlatego też w indywidualnych przypadkach zawsze można zwrócić się o pomoc do doświadczonego radcy prawnego, który będzie służył fachowym wsparciem.
Katarzyna Ignatowicz-Dębska Radca prawny

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja