Skarga pauliańska

Pożyczyłeś pieniądze? Nie masz szans na ich zwrot? Widzisz, że dłużnik zamiast myśleć o ich oddaniu, planuje jak wyprzedać i ukryć majątek? Nie masz jeszcze wyroku a postępowanie w sądzie przedłuża się? Jest na to rozwiązanie. Skarga pauliańska – choć, brzmi dziwnie i tajemniczo, kryje wielką szansę dla każdego z wierzycieli w celu odzyskania pieniędzy od dłużników, którzy wyzbywają się swojego majątku.

Zgodnie z art. 527 § 1 k.c., gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.
Przykładowo: dłużnik, który sprzedaje auto lub mieszkanie na rzecz członka swojej rodziny, udaremnia tym samym egzekucję toczącą się albo nawet jeszcze nie wszczętą. Praktyka w tym drugim przypadku staje coraz częściej po stronie wierzyciela. Sądy uznają w zdecydowanej liczbie przypadków, że pokrzywdzony przez dłużnika wierzyciel może dochodzić swoich praw przed sądem, nawet w przypadku gdy nie ma jeszcze prawomocnego wyroku przeciwko dłużnikowi, a czasami nawet dokumentu poświadczającego istnienie wierzytelności.
Jedną z przesłanek roszczenia ze skargi pauliańskiej jest istnienie wierzytelności. Wystarczy, by była to wierzytelność realna, skonkretyzowana. Może być ona nawet jeszcze niewymagalna. Należność ta powinna zasadniczo istnieć w chwili dokonywania przez dłużnika zaskarżonej czynności. Ponadto skarga pauliańska może chronić wierzytelności przyszłe. Zaś niewypłacalność dłużnika może być wykazywana dowolnymi środkami dowodowymi.
Stąd też moim zdaniem warto aby wierzyciele mieli na uwadze skargę pauliańską, jako ochronę swoich roszczeń przed dłużnikami, którzy nie zamierzają uregulować swoich zobowiązań i myślą o ukryciu majątku. Nie wolno jednak zapominać o jednoczesnym podejmowaniu przez wierzyciela innych, dostępnych prawem działań przeciwko dłużnikowi, które może poprowadzić zaufany radca prawny z długoletnim doświadczeniem.
Artur Zawolski
Radca Prawny

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja