UWAGA PRZEDSIĘBIORCY i nie tylko

Okazuje się, że weryfikacja kontrahenta ma obecnie znaczenie nie tylko w ocenie jego wypłacalności, ale przede wszystkim w kontekście pustych FV i karuzel vatowskich, których aktorami są nieuczciwe podmioty.

Jeśli zaniechamy takiej weryfikacji i jej nie udokumentujemy stosownie ryzyko i sankcje odczujemy na własnej skórze. Niestety według aktualnych przepisów to na podatnika przerzucono ryzyko związane z nieuczciwymi podmiotami występującymi w obrocie gospodarczym. Firmę, z którą przedsiębiorca chce współpracować, należy sprawdzić w ewidencji działalności, rejestrze podatników VAT, bazie REGON., wynika to z komunikatu Ministerstwa Finansów.
Do podstawowych czynności, jakich przedsiębiorca może dokonać przy dodatkowej weryfikacji kontrahenta, należą:
• potwierdzenie statusu podmiotu poprzez jego sprawdzenie na właściwej do tego stronie internetowej z dedykowaną usługą. Usługa umożliwia sprawdzenie, czy podmiot jest czynnym, zwolnionym podatnikiem VAT, czy też nie jest zarejestrowany, jako podatnik VAT, co jest niezwykle istotne w procesie dokumentowania przeprowadzenia transakcji gospodarczej.
• potwierdzanie numeru VAT UE (VIES) na właściwej stronie internetowej:
• złożenie wniosku o potwierdzenie, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie, czy podatnik jest zarejestrowany, jako podatnik VAT czynny lub zwolniony, zgodnie z art. 96 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia statusu kontrahenta.
• sprawdzenie podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Informacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej,
• weryfikacja podmiotu w bazie REGON,
• dla podmiotów dokonujących transakcji w zakresie towarów „wrażliwych” (m.in. towary wymienione w załączniku nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług) – sprawdzenie, czy sprzedawca figuruje na dzień dokonania dostawy towarów w wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości.
Dodatkowo, aby uczciwy przedsiębiorca nie stał się uczestnikiem procederu wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści, może także:
• sprawdzić, czy kontrahent ma swoją stronę internetową albo czy jego adres pocztowy nie jest fikcyjny,
• sprawdzić, czy kontrahent ma wymagane prawem koncesje i zezwolenia,
• zachować ostrożność, gdy ktoś zaproponuje tzw. dobry interes z kontrahentami z UE, szczególnie w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, a szczególnie, jeżeli ten interes dotyczy zakupu/sprzedaży towaru spoza zakresu działalności tego przedsiębiorcy,
• zachować rozwagę, gdy propozycja zawarcia transakcji dotyczy handlu towarami stanowiącymi podwyższone ryzyko, np. złom, elektronika, telefony, karty telefoniczne, kawa, herbata, także złoto,
• sformalizować relacje z kontrahentami – każda umowa o współpracę z dostawcą, wskazane jest, aby była zawarta na piśmie, mimo braku takiego obowiązku prawnego,
• zwrócić się do kontrahenta o przedłożenie kopii zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,
• zabezpieczyć się poprzez żądanie pisemnego zobowiązania się kontrahenta, że towar, który będzie sprzedawany, nie pochodzi z przestępstwa, i że nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej — oraz, że kontrahent nie uczestniczy i nie bierze udziału w oszustwie podatkowym,
• zażądać dołączenia do faktury specyfikacji dostarczanych towarów ze wskazaniem w niej indywidualnego numeru fabrycznego (seryjnego) każdego dostarczanego urządzenia oraz sprawdzać, czy produkt jest zgodny ze specyfikacją.
Sprawy celno-skarbowe i liczne postępowania kontrolne i podatkowe są skomplikowane i nie zawsze księgowy jest w stanie wziąć na swoje ryzyko ich prowadzenie bez wsparcia prawników, specjalizujących się w tym zakresie.
Tym bardziej, że obecne rozwiązania prawne nakładają bardzo liczne obowiązki na księgowych, m.in. w zakresie weryfikacji księgowanych dokumentów, i niekiedy interes przedsiębiorcy i księgowego nie idzie w parze od chwili wszczęcia kontroli skarbowej.
Stąd warto zweryfikować swój status prawny z wyspecjalizowanym do tego prawnikiem. Kancelaria prawna MKZ prowadzi obecnie kilkadziesiąt postępowań skarbowych na różnych etapach.

Artur Zawolski - Radca Prawny Partner

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja