Czytali "Wesele" - narodowe czytanie w powiecie grójeckim

Czytali "Wesele" - narodowe czytanie w powiecie grójeckim

Dnia 2.IX.2017r., o godzinie dziewiątej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  im W. Witosa w Jasieńcu odbyła się szósta edycja Narodowego Czytania.

W bieżącym roku czytający mieli zaszczyt obcować z wybitnym dziełem Stanisława Wyspiańskiego pt: „Wesele”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane poprzez współpracę Starosty Powiatu Grójeckiego, pana Marka Ścisłowskiego oraz ZSP im. W. Witosa w Jasieńcu. Czytanie utworu miało charakter publiczny, który umożliwiał odczyt fragmentu działa przez zgłoszonych wcześniej uczestników.


Wydarzenie zainaugurował Starosta Powiatu Grójeckiego pan Marek Ścisłowski wraz z małżonką panią Ewą Ścisłowską  , poprzez odczytanie fragmentu dzieła. Następnie w kolejności czytali:
- pan Marek Pietrzak- Wójt Gminy Jasieniec i pani Elżbieta Krawczyk- skarbnik Gminy Jasieniec
- pani Barbara Orłowska – Naczelnik  wydziału edukacji, zdrowia i promocji powiatu grójeckiego  i pracownicy wydziału edukacji Pani Monika Babska Czamara  i pani Karina Kamińska
- pani  Barbara Kowalska – Przewodnicząca Komisji Oświaty , Radna Powiatu Grójeckiego i pani Barbara Sygitowicz- pracownik  wydziału edukacji, zdrowia i promocji powiatu grójeckiego
 -pan Michał Pruś – wiceprzewodniczący Rady powiatu grójeckiego oraz  pan Wiesław Czerwiński – Radny Powiatu Grójeckiego
- Ksiądz Andrzej Piekarczyk Proboszcz Parafii Jasieniec
-uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu
- pani Danuta Kidacka – Dyrektor Przedszkola Bajkowy Świat w Jasieńcu
- pani Iwona Janus- Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbroszy Dużej
-  nauczyciele Pani Marzena Żurawska ,  Pani   Małgorzata Zielińska i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieńcu
- pani Katarzyna  Pobocha i pani Monika Nerlo - nauczyciele Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  w Jurkach
- pani Justyna Ostrowska- nauczyciel Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Nowym Mieście
- pani Paulina Nadolska- starszy Kapitan Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu
- pani Dorota Kreczmańska- Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w  Warce
- pani Elżbieta Walczak – Lewandowska- nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu
- pani Małgorzata Karaś- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasieńcu.
- pani Paulina Kopczyńska– nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi
- pani Elżbieta Szewczyk- Przedstawiciel  Banku Spółdzielczego w Grójcu
- pan Paweł Lewandowski - Komendant Komisariatu Policji w Warce
- pan Arkadiusz Wódkowski Prezes Spółki DOM w Jasieńcu
- pani Dorota Nowak – Michałowska i pan Wojciech Szpak – kadra kierownicza Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu wraz uczniem Łukaszem Drążkiewiczem.


Już od wczesnych godzin przedpołudniowych można było słyszeć na deskach sali gimnastycznej ZSP w Jasieńcu fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Opiekunowie oprawy artystycznej uroczystości zadbali by uczniowie ubrani byli w tradycyjne krakowskie stroje ludowe. Aranżacja muzyczna inspirowana min. ścieżką dźwiękową z dramatu  „Wesele” w reżyserii Andrzeja Wajdy tworzyła idealne tło dźwiękowe dla gości odczytujących dramat.  Poprzez inscenizację lektury organizatorzy pragnęli jak najdokładniej oddać klimat, który panuje w najsłynniejszym utworze Stanisława Wyspiańskiego.  Realizatorzy wydarzenia w składzie: Aneta Smętek oraz Agnieszka Zalewska zadbali również o wykonanie „repliki” pierwszego wydania dramatu, która miała pobudzać wyobraźnię widza a także  podkreślać wyjątkowość oraz istotność akcji.
Znamienici  goście, którzy wnieśli swój czynny udział w wydarzenie, czytając wybrane fragmenty dzieła dokonywali wpisu do Kroniki Szkolnej. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkową książkę pt.: „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, opatrzoną pieczęcią  Narodowego Czytania oraz Podziękowanie.


Tegoroczna edycja narodowego czytania przebiegła w podniosłej atmosferze – odczuwalny był duch powagi oraz szacunku dla wybitnego dzieła pisarza. Znakomici goście, którzy uświadczyli organizatorów a także widzów swoją obecnością, wnieśli do wydarzenia patos najwyższej próby, który potęgował intensywność bodźców płynących z odczytu fragmentów licznych wierszy skreślonych przez mistrza Stanisława Wyspiańskiego.


Zakończeniem uroczystości był słodki poczęstunek w postaci ciast oraz napojów, dla wszystkich uczestników. Fundatorem poczęstunku był pan Starosta Powiatu Grójeckiego  – Marek Ścisłowski. Za przygotowanie cateringu byli odpowiedzialni uczniowie ZSP w Jasieńcu.


Wydarzenie to staje się pretekstem do dyskusji na temat  Rzeczypospolitej - staje się niejako spoiwem cementującym wszystkich zgromadzonych, zarówno słuchaczy jak i osoby czytające. Dziękujemy  wszystkim uczestnikom uroczystości za pomoc w krzewieniu patriotyzmu.
Dyrektor szkoły Pani Dorota Nowak-Michałowska  dziękuje Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom i Rodzicom za  ogromny wkład pracy w przygotowanie oraz obecność na tej wspaniałej uroczystości.

opracowanie:
Aneta Smętek
Agnieszka Zalewska

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja