Upadłość konsumencka – koniec czy początek?

Często zdarza się, że z przyczyn losowych nie jesteśmy w stanie spłacić swoich zobowiązań. Utrata pracy, wypadek czy ciężka choroba nierzadko sprawiają, że niemożliwa okazuje się spłata kredytu czy choćby opłacanie bieżących rachunków. Wyjściem z trudnej sytuacji może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Rozwiązanie to dostępne jest dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie spłacają swoich wymagalnych zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Istotne jest także, by przyczyną powstania zadłużenia było zdarzenie niezależne od nas – sąd bada czy dłużnik swoim zachowaniem i nierozsądnymi decyzjami nie doprowadził do powstania lub zwiększenia niewypłacalności. W przypadku spełniania powyższych warunków przejęcie inicjatywy i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest korzystniejsze niż oczekiwanie aż komornik zapuka do naszych drzwi.
Po ogłoszeniu upadłości syndyk bada sytuację majątkową dłużnika a następnie sporządza plan spłaty wierzycieli rozłożony na trzy lata. Rozwiązanie to jest korzystne z dwóch powodów – po pierwsze plan spłaty dostosowany jest do możliwości zarobkowych dłużnika, nie powinniśmy więc bać się, że ustalone przez syndyka miesięczne raty będą pochłaniać większość domowego budżetu;  po drugie część zobowiązań, których zgodnie z planem spłat nie uda się spłacić w ciągu trzech lat, ulega umorzeniu. W przypadku zaś, gdy możliwości zarobkowe dłużnika są wyjątkowo niskie, umorzona może zostać całość zadłużenia bez konieczności jakichkolwiek spłat.
Kolejne korzyści z ogłoszenia upadłości to zawieszenie toczących się postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz zatrzymanie naliczania odsetek od niespłaconych długów. Ponadto z chwilą umorzenia niespłaconych zobowiązań upadłego zostaje on wykreślony z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Sytuacja komplikuje się, gdy posiadamy majątek, np. nieruchomość czy auto. W celu spłaty zadłużenia majątek ten powinien zostać sprzedany przez syndyka w oparciu o przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Jednak i w tym przypadku ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma swoje plusy – z sumy uzyskanej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego upadłemu przekazuje się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego za okres od dwunastu do dwudziestu czterech miesięcy, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego i jego rodziny.

Jak wskazano, upadłość konsumencka ma swoje plusy i minusy, jednak w przypadku dużego zadłużenia może być szansą na nowy start, bez długów i ciągłych wezwań do zapłaty. W podjęciu decyzji o złożeniu wniosku o upadłość z pewnością pomoże doświadczony radca prawny, który indywidualnie zbada sytuację dłużnika oraz pomoże przejść skomplikowany proces upadłości konsumenckiej.

Artur Zawolski

Radca Prawny, Partner

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja