Optymistyczny projekt budżetu na 2018 rok

Optymistyczny projekt budżetu na 2018 rok

Zarząd Powiatu w dniu 14 listopada 2017 r. złożył Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku projekt budżetu na 2018 rok.

Dochody zaplanowano w wysokości 97 177 653 zł, a wydatki w wysokości 94 041 433 zł. Wykazana nadwyżka 3 136 220 zł musi być przeznaczona  na wykup obligacji i spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (przed 2015 rokiem). Jak widać, ogromne zadłużenie i niegospodarność poprzedniej koalicji PO-PSL stanowią problem i jeszcze przez kolejne lata będą w znacznym stopniu ograniczały możliwości inwestycyjne powiatu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że podjęte przez nas działania przynoszą spodziewane efekty i przyczyniają się do sukcesywnego zmniejszania zadłużenia. Na koniec br. wyniesie ono nieco ponad 32 mln zł (w stosunku do 2014 roku zmniejszy się o ok. 8 mln zł). Jest to efekt oszczędnego gospodarowania środkami oraz ich pozyskiwania z zewnątrz. Szczególnie cieszy systematyczny wzrost wydatków na zadania inwestycyjne, zwłaszcza na drogach.
W tegorocznym projekcie na przebudowę dróg powiatowych zaplanowano 9 174 388 zł. Największym zadaniem, na które zaplanowano w budżecie 6 740 000 zł jest przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę powiatową Nr 1601W Pniewy – Rembertów i drogę powiatową 1602W Wilczoruda – Michrów na terenie gminy Pniewy. Pozostałą kwotę 2 434 388 zł zaplanowano na przebudowę dróg, budowę chodników i opracowanie dokumentacji projektowej na terenie gmin Mogielnica, Grójec, Nowe Miasto n. Pilicą, Warka, Chynów, Goszczyn i Belsk Duży. 2 000 000 zł zaplanowano na remonty dróg powiatowych, 485 000 zł na realizację porozumień z gminami Grójec, Mogielnica, Nowe Miasto n. Pilicą i Warka na utrzymanie ulic w ciągach dróg powiatowych. Blisko 2 000 000 zł. zaplanowano na utrzymanie  Powiatowego Zarządu Dróg, w tym ok. 800 000 zł na zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie mostów, przepustów i oznakowania.

– 2 600 000 zł zaplanowano na wsparcie służby zdrowia, w tym:
– 306 000 zł na pokrycie zobowiązań za lata ubiegłe;
– 2 025 000 zł na podwyższenie kapitału, informatyzacja oraz budowa SOR w PCM w Grójcu;
– 250 000 zł na informatyzację SP ZOZ w Nowym Mieście;
400 000 zł przeznaczono na budowę boiska przy ZSP w Grójcu.
Mamy nadzieję, że po wielu latach uda się rozpocząć realizację długo oczekiwanego przez mieszkańców Grójca zadania. Zarezerwowane zostały środki na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej oraz termomodernizację DPS w Tomczycach. 200 000 zł zaplanowano na wsparcie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Grójcu. Po raz pierwszy udało się wygospodarować środki na podwyżki dla pracowników starostwa. Mimo wzrostu subwencji oświatowej o ok. 300 000 zł, w dalszym ciągu odczuwamy dotkliwie skutki źle naliczonej subwencji za lata 2010-2014. Tylko w 2017 r. musieliśmy zwrócić do Ministerstwa Finansów 1 000 000 zł. Podobną kwotą obciążony jest projekt budżetu 2018 r. (1 045 000 zł). Muszę w tym miejscu ponownie podkreślić, że są to skutki niegospodarności poprzedniej władzy.

Szanowni Państwo, taki projekt budżetu jest możliwy dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami. Przez cały rok 2017 prowadziliśmy jako Zarząd bardzo oszczędną politykę wydatkowania publicznych pieniędzy. Dlatego liczę na to, że po rozliczeniu 2017 roku pojawią się jeszcze środki, które pozwolą na realizację nowych zadań.
Planowanie takiego budżetu nie byłoby możliwe, gdyby nie współpraca z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu. Dzięki ich wparciu i zaangażowaniu możemy realizować zadania w takim zakresie.
Marek Ścisłowski
starosta grójecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja