Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Jeszcze w ubiegłym roku z inicjatywy NSZZ ”Solidarność” RI oraz radnych rady powiatu z klubu Prawo i Sprawiedliwość została powołana grupa robocza zajmująca się wypracowaniem stanowiska w sprawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Procedowanie tej ustawy było konsekwencją przyjęcia przez rząd koalicji PO-PSL dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej pracowników sezonowych, która weszła w życie w lipcu 2014 roku. W skład  grupy roboczej weszli: Władysław Kumorek, Wojciech Wojtczak, Ireneusz Szymczak, Adolf Maciak, Ireneusz Komorowski, Janusz Andziak i Ryszard Truba. Projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawierał szereg bardzo niekorzystnych rozwiązań z punktu widzenia sadowników. Członkowie grupy roboczej odbyli szereg posiedzeń w sali konferencyjnej starostwa, które trwały do późnych godzin  wieczornych. Podczas tych spotkań wypracowano wspólne stanowisko, które prezentowaliśmy podczas spotkań  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie. Efektem przedstawionych przez nas postulatów jest złagodzenie restrykcyjnych zapisów w ustawie.
Udało się uprościć procedurę składania wniosków oraz wydłużono do 9 miesięcy okres pracy w roku kalendarzowym dla cudzoziemców. Bardzo pozytywnym efektem naszych postulatów jest fakt, że osoby, które w ostatnich pięciu latach chociaż raz były zatrudnione w gospodarstwie, po złożeniu wniosku, mogą być zatrudnione na trzy lata. Udało się nam zablokować konieczność składania wniosków u wojewody. Wnioski o zatrudnienie cudzoziemców będą składane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grójcu.

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją, wystąpiliśmy do dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu o zorganizowanie we wszystkich gminach na terenie powiatu grójeckiego spotkań z rolnikami w celu zapoznania ich z nowymi zasadami zatrudniania cudzoziemców. Terminarz tych spotkań jest dostępny na stronie Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz w gminach. Zachęcamy do licznego udziału w tych spotkaniach.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja