Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Grójcu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Grójcu

Od 1 stycznia 2018 r. na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r.

Zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W związku z tym wszelkie prawa i obowiązki Krajowego oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej stały się obowiązkami Wód Polskich. Pierwotnie utworzenie Zarządu Zlewni przewidywano w Piasecznie. Spowodowałoby to bardzo poważne utrudnienia dla mieszkańców naszego powiatu, ponieważ z wnioskami o wydanie pozwoleń wodno-prawnych musieliby udawać się do Piaseczna.
Jednak dzięki dobrej współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymaliśmy zgodę na utworzenie placówki PGW Wody Polskie w Grójcu. Nasze argumenty dotyczące ilości wydawanych pozwoleń wodno - prawnych oraz dysponowanie wolnymi pomieszczeniami przyniosły pozytywne efekty. Siedziba placówki znajduje się na zapleczu starostwa w pomieszczeniach zajmowanych wcześniej przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Mieszkańcy naszego powiatu sprawy związane z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych będą mogli załatwiać jak dotychczas w Grójcu. Pracownicy wykonujący zadania z tego zakresu znaleźli zatrudnienie w nowo utworzonej firmie. Starostwo pokryło koszty adaptacji i wyposażenia pomieszczeń.
Utworzenie PGW Wody Polskie w Grójcu przyniesie wymierne korzyści głównie mieszkańcom naszego powiatu. Ponadto wraz z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa powstaną nowe miejsca pracy.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja