Droga Zbrosza Duża – Wierzchowina oddana do użytku

Droga Zbrosza Duża – Wierzchowina oddana do użytku

8 stycznia 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej drogi powiatowej Zbrosza Duża – Jasieniec.

Łączna długość dwóch przebudowanych odcinków wynosi  5022 mb. Koszt przebudowy to kwota 6 695 430 zł, koszt inspektora nadzoru - 47 897 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 743 327 zł. Realizacja tej inwestycji przez powiat byłaby niemożliwa, gdyby nie wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, promesa w wysokości 4 256 000 zł oraz wsparcie finansowe Samorządu Gminy Jasieniec w wysokości 1 243 663 zł. Ta inwestycja jest przykładem wzorowej współpracy samorządów Powiatu Grójeckiego i Gminy Jasieniec. Już od momentu przygotowywania dokumentacji solidarnie ponosiliśmy koszty tej inwestycji. Na każdym jej etapie otrzymywaliśmy wsparcie wójta gminy. Nawet w chwilach, gdy pojawiały się trudności w realizacji zadania, mogliśmy liczyć na pomoc samorządu i mieszkańców Zbroszy Dużej. Przyświecał nam wspólny cel: dobro mieszkańców.


Otwarcie drogi jest doskonałą okazją do podziękowań, które kieruję do Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za przyznaną promesę, Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP, Marka Suskiego Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Zdzisława Sipiery Wojewody Mazowieckiego za poparcie naszych starań o pozyskanie środków na inwestycję. Dziękuję także wójtowi oraz radnym gminy Jasieniec za zaangażowanie finansowe. Z pewnością było to znaczne obciążenie budżetu gminy. Dziękuję również wszystkim, którzy poprzez zaangażowanie przyczynili się do realizacji tej inwestycji.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja