Ambitny plan inwestycyjny podparty obligacjami

Jedną z planowanych inwestycji jest przebudowa placu Armii Krajowej. Jedną z planowanych inwestycji jest przebudowa placu Armii Krajowej.

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą w latach 2018-2020 zamierza przeprowadzić inwestycje na sumę około 19,8 mln złotych.

Aby zrealizować tak ambitny plan samorząd musi posiłkować się zasileniem budżetu funduszami pozyskanymi z emisji obligacji. W związku z tym gmina wspólnie z firmą zewnętrzna opracowała program emisji papierów wartościowych na kwotę 16,5 mln złotych w trzech sesjach. W roku bieżącym samorząd planuje emisję obligacji o wartości 5,9 mln złotych, w przyszłym 4,55 mln zł., natomiast w 2020 roku 6,2 mln złotych. Wykup wszystkich serii obligacji nastąpi w latach 2021-2034. Jak argumentuje samorząd, termin wykupu został zaplanowany tak, aby proponowane przychody nie stanowiły ograniczeń zdolności inwestycyjnych.

Dochody większe, ale i wydatki
Zgodnie z uchwałą budżetową za którą pozytywnie opowiedziało się 14 z 15 radnych dochody gminy w bieżącym roku wyniosą ponad 29,5 mln złotych (o 200 tys. zł więcej w stosunku do poprzedniego roku), natomiast wydatki 31,7 mln zł, co daje deficyt w kwocie 2,1 mln złotych. Będzie on pokryty pożyczkami oraz przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości ogółem 2,9 mln zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
Społeczności wiejskie wydadzą w tym roku ponad 325 tys. zł na zadania w ramach funduszu sołeckiego. Z pieniędzy zostaną utwardzone oraz wyremontowane drogi, zakupione kruszywo, zagospodarowane centra wsi, zakupione wyposażenia świetlic wiejskich oraz wybudowane oświetlenia uliczne.

Sport, drogi, kanalizacja i tężnia
Na tegoroczne inwestycje samorząd Nowego Miasta nad Pilicą wyda ponad 3,4 mln złotych. Największe kwoty władze przeznaczą na budowę boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej (566 tys. złotych) oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z siłownią zewnętrzną (412 tys. zł) przy ul. Ogrodowej. 435 tys. złotych gmina przeznaczy na przebudowę pl. Armii Krajowej w mieście, a 325 tys. zł na przebudowę drogi gminnej Gostomia – Wólka Gostomska, zaś na przebudowę kanalizacji deszczowej (burzowej) na osiedlu przy ul. Tomaszowskiej etap III – 300 tys. zł. Z kolei budowa siłowni plenerowej i skateparku przy stadionie przy ul. Tomaszowskiej to wydatek rzędu 248 tys. zł. Ciekawą pozycją w budżecie jest również budowa tężni (190 tys. zł). Samorząd zabezpieczył również w budżecie 625 tys. złotych na przebudowę dróg powiatowych (Nowe Miasto – Domaniewice, Nowe Miasto – Łęgonice, we wsi Prosna oraz ul. Ogrodową). W budżecie znalazły się również mniejsze, ale nie mniej istotne zadania, takie jak budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Żdżary, Strzałki oraz Gostomia, a także przebudowa dróg gminnych (Gostomia – Wólka Gostomska, we wsi Pobiedna, ul. Południowej oraz ul. Warszawskiej i Targowej w Nowym Mieście).

Na koniec ubiegłego roku gmina Nowe Miasto nad Pilicą była zadłużona na 2,9 mln złotych, co stanowiło tylko 9,7% w relacji do planowanych dochodów. Na koniec bieżącego roku samorząd prognozuje dwukrotnie wyższe zadłużenie w wysokości nieco ponad 5,8 mln złotych.
KO

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja