Budować nowy czy modernizować stare?

Budować nowy czy modernizować stare?

Czy w Jasieńcu powinien powstać nowy ośrodek zdrowia? Jasienieccy samorządowcy są w tej sprawie podzieleni.

14 lutego pięcioosobowa grupa radnych (Andrzej Wiśnik, Karol Brzeziński, Roman Sobociński, Marek Krymel i Sławomir Kapis) złożyła do wójta Marka Pietrzaka wniosek o wykreślenie z tegorocznego planu wydatków zadania polegającego na opracowaniu koncepcji i dokumentacji budowy nowego ośrodka zdrowia w Jasieńcu. Jednocześnie wspomniana piątka apeluje o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Rozwiązanie organizacyjne?
Jak radni argumentują swój wniosek? Ich zdaniem planowana inwestycja nie została właściwie przygotowana. „Nie ma opracowanego planu przedsięwzięcia, a co za tym idzie nie znamy jego kosztów. Nie przedstawiono także żadnego rozwiązania alternatywnego, choćby modernizacji istniejących obiektów” – piszą radni.
Radni w swoim piśmie odnoszą się także do jednego z argumentów wysuwanych przez zwolenników powstania nowego ośrodka. Chodzi o to, iż – według ustawy o działalności leczniczej – układ pomieszczeń w lecznicy powinien być taki, by dzieci zdrowe nie miały kontaktu z chorymi. Autorzy wniosku twierdzą, iż rozwiązanie tego problemu niekoniecznie musi polegać na budowie nowego obiektu. „Można problem ten rozwiązać organizacyjnie poprzez wyznaczenie odpowiednich godzin na badanie dzieci zdrowych czy dzieci chorych” – czytamy w uzasadnieniu pisma skierowanego do wójta.
Ponadto, podpisani pod wnioskiem radni podkreślają, że dobry standard leczenia może zapewnić jedynie szeroko wyspecjalizowana kadra. Ich zdaniem należałoby również zainwestować w sprzęt diagnostyczny i wyposażanie istniejących obiektów.

Nie spełniają standardów
Obecnie na terenie gminy działają dwa ośrodki zdrowia – w Jasieńcu i Gośniewicach. Funkcjonują one w dość leciwych, aczkolwiek będących w dobrym stanie budynkach. Wójt Marek Pietrzak uważa, że ich miejsce powinien zająć jeden nowoczesny obiekt. – Oba te budynki nie spełniają już standardów. W dodatku bardzo nas ograniczają, jeśli o chodzi o rozwój służby zdrowia w naszej gminie. Podam przykład: kiedyś otworzyliśmy przychodnię dla kobiet. Została jednak szybko zamknięta, ponieważ sanepid stwierdził, że w ośrodku w Jasieńcu nie ma warunków dla takiego gabinetu. Nowy obiekt da nam zupełnie nowe możliwości – tłumaczy.
Wójt uważa, że modernizacja ośrodków w Gośniewicach i Jasieńcu pochłonęłaby więcej pieniędzy niż budowa nowej lecznicy. – Modernizując stare obiekty, nigdy nie osiągniemy takiego efektu, jak budując nowy – przekonuje. – Poza tym nie do końca widzę sens utrzymywania dwóch ośrodków w odległości 2,5 kilometra od siebie – dodaje.
Marek Pietrzak nie zgadza się również ze stwierdzeniem, że pomysł nie był konsultowany ze społeczeństwem.
– Dyskusja nad budową nowej lecznicy trwa właściwie od 2003 roku, czyli od chwili, gdy ośrodek stał się jednostką zarządzaną przez gminę. Ten temat był wielokrotnie omawiany, także na sesjach rady gminy – uważa.

Mieszkania komunalne
Zdaniem wójta jest jeszcze jeden istotny argument przemawiający za budową nowego ośrodka zdrowia. – Pilnie potrzebujemy mieszkań komunalnych, bo w naszej gminie jest dużo osób, którym zgodnie z prawem przysługują takie lokale. Jeżeli wybudujemy nową lecznicę, ośrodki w Gośniewicach i Jasieńcu będziemy mogli przekształcić na domy komunalne – mówi wójt.   
Wniosek pięciu radnych zostanie poddany pod głosowanie podczas najbliższej sesji rady gminy.
Na opracowanie dokumentacji budowy nowego ośrodka zdrowia gmina zarezerwowała kwotę 50 tys. zł. 
Na facebookowym fanpage’u „Jasieniec” (nie jest to profil urzędu gminy Jasieniec) zamieszczono sondę z pytaniem: „Czy powinna powstać (zostać zbudowana od podstaw) NOWA SIEDZIBA przychodni zdrowia w Jasieńcu?” 58% respondentów odpowiedziało „tak”, a 42% – „nie”. W sumie oddano 341 głosów.
Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja