Nic ująć, a można dodać…

Budujemy spójny system infrastruktury drogowej. Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych skierowany jest do powiatów województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Na dofinansowanie mogły liczyć przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy systemu transportowego subregionu oraz zapewniające spójność z siecią dróg wojewódzkich lub transeuropejską siecią transportową. Na liście znalazło się 36 projektów dotyczących przebudowy dróg lokalnych na łączną kwotę 100,5 mln zł. Środki finansowe na ich realizacje zaplanowano w budżecie województwa mazowieckiego na 2018 i 2019 rok. Budujemy spójny system infrastruktury drogowej. Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych skierowany jest do powiatów województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Na dofinansowanie mogły liczyć przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy systemu transportowego subregionu oraz zapewniające spójność z siecią dróg wojewódzkich lub transeuropejską siecią transportową. Na liście znalazło się 36 projektów dotyczących przebudowy dróg lokalnych na łączną kwotę 100,5 mln zł. Środki finansowe na ich realizacje zaplanowano w budżecie województwa mazowieckiego na 2018 i 2019 rok.

O samorządności można pisać różnie, ale trudno zaprzeczyć, że działa na rzecz regionu i jego mieszkańców. Samorząd to przecież my sami – to my mamy wpływ na rozwój naszej małej Ojczyzny, wspierani oczywiście przez finanse samorządu wojewódzkiego, a także czerpiąc środki z budżetu państwa.

Region grójecki, z gminą Grójec na czele, korzysta z różnych form dofinansowania i wielu programów. Jednym z podstawowych działań w tym zakresie jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Dofinansowane są z niego: sektor rolny i leśny. Zyskuje ochrona środowiska naturalnego i obszarów wiejskich oraz poprawia się jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej. Osobnym, choć dobrze znanym w naszym regionie, jest program LEADER (Lokalne Grupy Działania).
Samorząd województwa mazowieckiego realizuje również dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Chodzi o podstawowe usługi (związane z wodą i ściekami) dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz odnowy i rozwoju wsi. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych jest programem odbudowy infrastruktury drogowej, dróg lokalnych gminnych i powiatowych. Zostaje w tym wszystkim jeszcze program LEADER, który ma za zadanie uaktywnić społeczności lokalne z ich wizjami rozwoju regionu oraz małej lokalnej Ojczyzny.
 
Prawie 35 mln zł
Dofinansowanie bardziej historyczne, dotyczące lat 2007-2013 zawierające w sobie wymieniane wcześniej podstawowe usługi dla rolnictwa i odnowę wsi dla wszystkich 10 gmin powiatu grójeckiego, wyniosło 34 768 960 zł. Gmina Grójec otrzymała w tym czasie wsparcie finansowe wynoszące 3 992 352 zł. Do tych sum należy dodać część inwestycji, które były finansowane z budżetów gmin (dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski sięga 60 proc. kosztów kwalifikowanych).
Powiat grójecki wypada całkiem dobrze na tle innych samorządów mazowieckich, co świadczy o zaangażowaniu i rozsądnym zarządzaniu finansami. Dla porównania powiat białobrzeski uzyskał dofinansowanie w wysokości 17 467 638 zł, a powiat kozienicki 22 259 320 zł. Mówimy tu o środkach pozyskanych z programów rozporządzanych przez Urząd Województwa Mazowieckiego.
 
Bez dotacji byłoby trudno
Doświadczenie samorządów zdobyte przy wcześniej realizowanych projektach teraz procentuje w pozyskiwaniu dotacji dostępnych na lata 2014-2020. Realizowany był dość powszechnie fundusz ochrony gruntów rolnych, mający za zadanie poprawę infrastruktury drogowej w gminach i powiatach. Sumę którą uzyskały wszystkie gminy w powiecie grójeckim w latach 2013-2017 wynosi 4 057 000 zł. Sama gmina Grójec w tych latach uzyskała na remont dróg gminnych 464 000 zł. Dofinansowanie z FOGR otrzymał również samorząd powiatu grójeckiego w wysokości 380 000 zł. Samorząd Gminy i Miasta Grójec otrzymał dotacje wysokości 1 960 346 zł na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Wszystkie te zewnętrzne fundusze pomagają w bardzo konkretnych inwestycjach, wpływających na codzienne życie i funkcjonowanie mieszkańców.
Lista inwestycji wykonywanych przez nasze samorządy jest bardzo długa. Mamy do dyspozycji środki również z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPOWM). Z tego bardzo obszernego programu rozwijamy innowacyjność i nowe technologie, gospodarkę niskoemisyjną, przedsiębiorczość, ochronę środowiska, e-potencjał. Połączone unijne środki ze środkami finansowymi budżetu dają naprawdę duże możliwości rozwoju.
Wykorzystanie przez samorządy gminne i powiatowe wszystkich możliwości finansowania z programów zewnętrznych w rozwoju regionalnym jest bardzo ważnym zadaniem. Wiele środków, które spływają do nas ukierunkowują działania samorządów, mając na uwadze stabilny i nieprzerwany rozwój, dbając o infrastrukturę i potrzeby mieszkańców.

Radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego
Leszek Przybytniak

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja