Rozdrobnienie czy aktywizacja

Rozdrobnienie czy aktywizacja

Stosunkiem głosów 6 do 5 (przy 2 wstrzymujących się) rada gminy zdecydowała, że w przyszłorocznym budżecie samorządu fundusz sołecki nie zostanie wyodrębniony.

Przypomnijmy w skrócie, czym jest fundusz sołecki. To pewna kwota wyodrębniona w budżecie samorządu (decyzję o jej wydzieleniu mogą podjąć radni), która jest przeznaczona na inwestycje w poszczególnych sołectwach. I to właśnie mieszkańcy decydują, jakie zadanie będzie wykonane na terenie ich wsi. O tym, ile pieniędzy mają do dyspozycji, decyduje ogólna wysokość dochodów gminy oraz to, ile osób zamieszkuje daną miejscowość (im więcej, tym większa kwota). Oznacza to, że samorząd nie może sobie dowolnie ustalać wielkości funduszu sołeckiego.
Zdaniem wójta Marka Pietrzaka uchwalenie funduszu sołeckiego nie byłoby korzystne dla gminy Jasieniec. – Fundusz sołecki ma sens w dużych gminach, które mają znacznie większy budżet niż my. W naszym przypadku byłoby to rozdrobnienie pieniędzy inwestycyjnych. Zamiast kilku konkretnych zadań realizowalibyśmy kilkadziesiąt bardzo drobnych – uważa wójt.
Innego zdania jest natomiast radny Karol Brzeziński. – Utworzenie funduszu sołeckiego dałoby sołectwom realny wpływ na planowanie i przeprowadzanie inwestycji na własnym terenie. Według mnie jest to główny powód, dla którego fundusz ten powinien zostać ujęty w budżecie na rok 2019. Możliwość zagospodarowania takich środków umożliwi aktywizację i integrację społeczeństwa, a także przysłuży się do poprawy warunków życia mieszkańców. Jest to ogromna szansa dla mniejszych sołectw, aby na swoim terenie dokonywali najpotrzebniejszych przedsięwzięć niezależnie od planu inwestycyjnego gminy – argumentuje.
W jasienieckim urzędzie dokonano przybliżonego wyliczenia, ile wyniósłby fundusz sołecki w gminie Jasieniec w 2019 roku. Jest to kwota 478 tys. zł. Największą część tych pieniędzy miałaby do dyspozycji najludniejsza wieś, czyli Jasieniec (42 tys. zł). Na 20 tys. zł mogłyby liczyć Boglewice i Warpęsy. Najmniej, bo tylko 10 tys. zł trafiłoby do Gołębiowa.
Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja