Niepokój o grunty, niepokój o przetarg

Niepokój o grunty, niepokój o przetarg

Starostwo ogłosiło przetarg, który wyłoni wykonawcę modernizacji dróg powiatowych Przęsławice – Michrów i Michrów – Michrówek. Nie obeszło się jednak bez sporych komplikacji.

Niektórzy właściciele gruntów znajdujących się przy wspomnianych drogach niepokoją się, że w wyniku prac modernizacyjnych stracą fragment swojej działki (bo projekt inwestycji zakłada np. wykopanie rowów odwadniających w miejscach, gdzie dziś ich nie ma). Pojawiły się głosy, że w kilku przypadkach zaistnieje konieczność zburzenia ogrodzeń czy wyrwania drzew owocowych.

Ma nie być wyrywania
Ireneusz Szymczak, członek zarządu powiatu, uważa, że powodów do obaw nie ma. – Droga po modernizacji będzie się znajdować w tym samym miejscu co dotychczas. Nie ma konieczności rozbierania płotów czy wyrywania drzewek – zapewnia. – Jedynie w niektórych przypadkach może się tak zdarzyć, że przekroczymy granicę czyjejś działki. Ale może to być kwestia kilkunastu, może kilkudziesięciu centymetrów – dodaje.
Jednak tam, gdzie zaistniała możliwość „skorzystania” podczas prac z fragmentu prywatnej posesji, starostwo wystąpiło do właścicieli o podpisanie oświadczenia o dysponowaniu gruntem. Takich niewyjaśnionych przypadków było około 60. Zresztą od tego, czy uda się zebrać wszystkie podpisy, starosta grójecki Marek Ścisłowski uzależniał ogłoszenie przetargu.

Czas nagli
Czasu na skompletowanie podpisów było niewiele, bowiem 31 marca upływał ostateczny termin ogłoszenia przetargu (termin ten wyznacza umowa o dofinansowanie modernizacji drogi w ramach rządowego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”). Przekroczenie tej daty mogłoby oznaczać, że powiat nie będzie mógł skorzystać z dotacji na zadanie.
Ostatecznie jedna osoba odmówiła złożenia podpisu pod oświadczeniem. Mimo to starostwo przetarg ogłosiło. – Starosta rozmawiał w tej sprawie z wojewodą mazowieckim [wojewoda z ramienia rządu udziela dofinansowania – red.]. Obie strony uznały, że przetarg może zostać rozpisany – informuje Ireneusz Szymczak.

Za długo, za drogo
Projekt inwestycji nie zakłada przeprowadzenia rozgraniczenia geodezyjnego. Wykonanie tej czynności odpowiedziałoby dokładnie na pytanie, w którym miejscu pas drogowy przebiega przez grunt prywatny (według map), a w którym osoba prywatna zajęła pas drogowy. – Projekt z rozgraniczeniem byłby bardzo kosztowny i czasochłonny. Stworzenie go trwałoby pewnie ze 3 lata – przewiduje Ireneusz Szymczak.
Termin składania ofert wyznaczono na 17 kwietnia.
Na remont dróg Przęsławice –  Michrów i Michrów – Michrówek grójeckie starostwo zabezpieczyło kwotę prawie 6,9 mln zł, z czego aż 3 mln złotych to dofinansowanie z rządowego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Pozostałą część kosztów powiat pokryje z własnych środków oraz pieniędzmi z dotacji udzielonej przez gminę Pniewy, na terenie której znajdują się obie drogi.
Dominik Górecki


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja