Prezydent RP Andrzej Duda wykazał zrozumienie dla problemów polskiej wsi

Prezydent RP Andrzej Duda wykazał zrozumienie dla problemów polskiej wsi

Podpisem Prezydenta Andrzeja Dudy zakończył się proces legislacyjny ustawy o ubezpieczaniu rolniczym rolników.

W ramach tej ustawy została wdrożona do porządku prawnego umowa o pomocy przy zbiorach. Możliwość zawarcia takiej umowy złagodzi negatywne skutki ustawy o promocji zatrudnienia obowiązującej od początku 2018 r. Zawarte rozwiązania wychodzą na przeciw oczekiwaniom rolników zatrudniających pracowników sezonowych przy zbiorach owoców i warzyw. Do ostatniej chwili ważyły się losy tej ustawy powodem był apel Solidarności pracowniczej do Prezydenta RP o zawetowanie tej ustawy. Przez dwa tygodnie trwały negocjacje i przekonywanie doradców Prezydenta Andrzeja Dudy. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dołożyły starań, aby przekonać Prezydenta do podpisania tej ustawy. Szczególne podziękowania kieruje do ks. Prałata Czesława Sadłowskiego. Kiedy zwróciłem się z prośbą o pomoc w przekonaniu kierownictwa Solidarności pracowniczej o nieblokowanie naszej ustawy ks. Prałat był bardzo zdziwiony, że taka postawa ma miejsce? Wspominał czasy, kiedy rolnicy z powiatu grójeckiego wszelkimi możliwymi sposobami wspierali ruch Solidarnościowy i współpraca układała się wzorowo. Po rozmowie ze mną nawiązał kontakt z Zofią Romaszewską, która jest w gronie doradców Prezydenta z ramienia Solidarności i prosił o wsparcie. Pan Prezydent został przekonany i ustawę podpisał. Natomiast Piotr Duda – Przewodniczący Solidarności zapowiada złożenie skargi do Trybunału Konstytucyjnego a jeśli to nie poskutkuje działania na arenie unijnej. Zapowiedź takich działań świadczy o niezrozumieniu naszych rolniczych problemów przez liderów największego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”.
Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących:
- Zbiór owoców i warzyw,
- Usuwanie zbędnych części roślin,
- Klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych owoców, warzyw lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie tych owoców lub warzyw do transportu, przechowywania ewentualnej sprzedaży,
- Wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.
Umowa o pomocy przy zbiorach będzie zawierana na okres nie dłuższy niż 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Okres 6 miesięcy odnosi się do pracownika nie do pracodawcy.  Wzór umowy jest opracowywany i będzie dostępny na stronie internetowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Umowa będzie rejestrowana w placówkach terenowych KRUS. Składka na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe wynosi 42 zł miesięcznie i będzie płacona proporcjonalnie w zależności od okresu zatrudnienia. Natomiast składkę zdrowotną rolnik będzie opłacał za pomocnika w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej obecnie wysokość tej składki wynosi 142 zł miesięcznie.
Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową również nie będzie wymagane, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę inną niż wskazana w zezwoleniu na pracę sezonową tj. umowę o pomocy przy zbiorach. Ponadto nowe przepisy umożliwiają powierzenie pracy cudzoziemcowi od dnia złożenia wniosku o wydaniu zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dot. cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wniosek nie zawiera braków formalnych praca będzie legalna od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia zezwolenia na pracę sezonową nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni. Nowe rozwiązania będą obowiązywały od maja 2018 r.
Leszek Kumorek
Przewodniczący Rady
Powiatu Grójeckiego

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja