Umowa na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy PCM Sp. z o.o. podpisana

Umowa na budowę Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego przy PCM Sp. z o.o. podpisana

W dniu 17 lipca w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu prezes Marzena Barwicka podpisała umowę na budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem dla helikopterów. W tym ważnym dla szpitala wydarzeniu wziął udział minister Marek Suski.

Wartość zadania wynosi 11  799  032, 57 zł. w tym w tym 6 341 600,00 zł. środki zewnętrzne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 9.1 infrastruktura ratownictwa medycznego. Wkład własny powiatu grójeckiego to 5 457 432,57zł. 
Przewidywany termin zakończenia 30 września 2020r. Prezes firmy ARBUD Rafał Markowski poinformował, że prace przygotowawcze rozpoczną się na początku sierpnia 2018r.
W wyniku realizacji projektu powstanie nowy szpitalny oddział ratunkowy, w którym realizowane będą świadczenia w ramach całodobowej gotowości do udzielania pomocy osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia, obejmujące procedury diagnostyczno-terapeutyczne a w szczególności świadczenia polegające na wstępnej diagnostyce i leczeniu w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia.
Szpitalny oddział ratunkowy będzie wspierał działania w zakresie ratownictwa medycznego a swoim obszarem działania obejmie nie tylko teren powiatu grójeckiego, ale również powiatów ościennych.
Utworzenie SOR przyniesie długofalowe korzyści dla społeczeństwa:
•zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych;
•poprawę skuteczności podejmowanych działań ratunkowych;
•zmniejszenie trwałych skutków stanów nagłych (kalectwa, niepełnosprawności);
•optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów.
Budowa SOR wpłynie na zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa, podniesienie jakości świadczonych usług, warunków pracy personelu medycznego, a wyposażenie w nowoczesny sprzęt pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na skuteczną diagnozę i natychmiastową pomoc w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia.
Starostwo Powiatowe w Grójcu

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja