Blisko 2 mln zł z UE na doposażenie szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą

Blisko 2 mln zł z UE na doposażenie szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą

W dniu 1 grudnia br. w Nowym Mieście nad Pilicą odbyło się uroczyste podpisanie umowy w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą”.

W ramach powyższego zadania Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą otrzyma wsparcie unijne na zakup sprzętu medycznego oraz aparatury specjalistycznej na potrzeby Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał blisko 2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020.
Inwestycja obejmie zakup aparatury oraz sprzętu medycznego na potrzeby AOS i POZ w zakresie diagnostyki i leczenia w obszarach: ginekologii i położnictwa oraz pediatrii i neonatologii. W ramach projektu nowomiejski szpital zakupi m.in. aparat do znieczulania ogólnego, diatermię chirurgiczną, respirator, oftalnoskop specjalistyczny, dwa kardiomonitory, dwa aparaty EKG, tympanometr diagnostyczny, holter ciśnieniowy, holter EKG, dwa aparaty KTG. Ponadto w placówce zostanie zmodernizowana centralna sterylizatornia i zakupione zostanie niezbędne wyposażenie. Łącznie zakupionych zostanie 19 jednostek sprzętu medycznego. Przedsięwzięcie obejmie także przebudowę infrastruktury technicznej m.in. instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej oraz gazowej służącej dostosowaniu budynków do wymogów zakupionego sprzętu.
Całkowita wartość projektu to 2 496 105,00 zł., z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 996 884,00 zł. a wkład własny Powiatu Grójeckiego to 499 221,00 zł.
Umowa została podpisana przez marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz dyrektora SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą Joannę Czerwińską.
W uroczystym podpisaniu umowy na dofinansowanie projektu wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego: starosta grójecki Krzysztof Ambroziak, wicestarosta grójecki Jolanta Sitarek, członkowie zarządu powiatu grójeckiego: Marzena Rosołowska, Andrzej Zaręba, przewodniczący rady powiatu grójeckiego Janusz Karbowiak, wiceprzewodniczący: Krzysztof Fiks i Adam Balcerowicz, radni powiatowi: Jan Madej, Robert Lipiec, Adolf Maciak, Wojciech Wojtczak oraz Anna Steczkowska oraz personel szpitala.

Dzięki realizacji projektu poprawi się dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, a nowoczesna aparatura zwiększy możliwości szpitala w zakresie rozwoju opieki koordynowanej.
Starostwo Powiatowe w Grójcu

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja