II Sesja Rady Powiatu Grójeckiego nowej kadencji

II Sesja Rady Powiatu Grójeckiego nowej kadencji

Piątego grudnia odbyła się II sesja Rady Powiatu Grójeckiego nowej kadencji.

Otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, który przywitał wszystkich obecnych. Wśród osób zaproszonych na sesje byli między innymi naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy jednostek podległych.
Po rozpoczęciu sesji starosta zapoznał radnych z informacją z pracy Zarządu Powiatu w okresie od ostatniej sesji, następnie odbyło się rozpatrzenie projektów uchwał i głosowanie nad nimi.
W toku głosowania rajcy, większością głosów, przyjęli uchwały dotyczące zmian w budżecie na rok 2018, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grójeckiego na lata 2018 – 2028, wyboru składów osobowych Komisji Stałych Rady Powiatu i przewodniczących tych komisji oraz wynagrodzenia Krzysztofa Ambroziaka starosty grójeckiego.

Skład osobowy Komisji Stałych Rady Powiatu Grójeckiego VI kadencji 2018-2023:
1. Komisja Planowania, Budżetu, Finansów i Mienia:
Adam Balcerowicz - Przewodniczący Komisji, Adolf Maciak, Paweł Siennicki, Wojciech Wojtczak, Andrzej Zaręba.

2. Komisja Oświaty, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji:
Robert Lipiec - Przewodniczący Komisji, Teresa Bednarska, Grażyna Kijuc, Cezary Kołodziejski, Jolanta Sitarek, Anna Steczkowska, Andrzej Zaręba.

3. Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej, Spraw Socjalnych i Przeciwdziałaniu Bezrobociu:
Krzysztof Fiks - Przewodniczący Komisji, Paweł Iwanicki, Janusz Karbowiak, Robert Lipiec, Adolf Maciak, Dariusz Piątkowski, Paweł Siennicki.

4. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, ochrony Środowiska i Geodezji:
Jan Madej - Przewodniczący Komisji, Krzysztof Fiks, Paweł Iwanicki, Michał Pruś, Marzena Rosołowska.

5. Komisja Transportu Zbiorowego i Dróg Publicznych:
Grzegorz Górski - Przewodniczący Komisji, Krzysztof Ambroziak, Adam Balcerowicz, Janusz Karbowiak, Władysław Kumorek, Adolf Maciak, Marzena Rosołowska.

6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Cezary Kołodziejski - Przewodniczący Komisji, Teresa Bednarska, Grzegorz Górski, Grażyna Kijuc, Robert Lipiec, Jan Madej, Dariusz Piątkowski.

7. Komisja Rewizyjna:
Jan Madej - Przewodniczący Komisji, Grzegorz Górski, Robert Lipiec, Michał Pruś, Wojciech Wojtczak.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja