Ambitne plany wodno-kanalizacyjne

Ambitne plany wodno-kanalizacyjne

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu z planem na inwestycje za ponad 30 milionów złotych.

Minęły trzy lata od przekształcenia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu z zakładu budżetowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak mówi jej prezes, Janusz Gaweł „To czas wytężonej pracy nad reorganizacją zakładu, czas oszczędności i inwestycji, a przed spółką stoją nowe wyzwania.”

Zarabiamy na usługach, nie na wodzie
Grójecki ZWiK ze sprzedaży wody oraz odprowadzania ścieków odnotowuje zyski na poziomie średnio 1,5 %.
– Na bieżący rok zaplanowano zysk w kwocie 73 tysięcy złotych, przy obrocie na poziomie ponad 4 milionów złotych. – wyjaśnia prezes ZWiK. – Zarabiamy na usługach świadczonych mieszkańcom Grójca oraz ościennych gmin.
Mowa o przepychaniu kanalizacji, budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, a także odbiorze nieczystości ciekłych. Dzięki przekształceniu w spółkę zakład może również przeprowadzać inwestycje, co nie było możliwe, gdy był jednostką budżetową. Jednym z większych wydatków był zakup samochodu ssąco-tłoczącego WUKO, który czyści przepompownie, a także sieć wodno-kanalizacyjną na terenie miasta i gminy.
ZWiK zmodernizował sieć wodociągową w ul. Orzeszkowej w Grójcu, ul. Sienkiewicza wraz z przyłączami  (od ul. Laskowej do ul. Słowackiego), połączono wodociągi w miejscowościach Las Lesznowolski-Duży Dół. W ubiegłym roku wybudował wodociąg wraz z przyłączami w ul. Bankowej, a obecnie prowadzi inwestycję na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od al. Niepodległości do ul. Drogowców. Wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami oraz kanalizacją deszczową do ul. Lewiczyńskiej, w przyszłym roku podobny zakres prac zostanie wykonany na odcinku do ul. Drogowców.
W ostatnim roku ZWiK zmienił również gospodarkę osadową na oczyszczalni ścieków w Kobylinie, dzięki czemu jej praca generuje oszczędności.

Każdy równy wobec wody
W połowie lipca ubiegłego roku grójecki ZWiK sp. z o.o. opublikował nowe ceny za wodę oraz ścieki, które obowiązywać będą do lipca 2020 roku. Opracowane taryfy zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (od 1 stycznia 2018 roku główny podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną). Przypomnijmy, że przed zmianą przepisów decyzję o wysokości opłat podejmowała Rada Miejska w Grójcu. Obecnie odbiorcy wody oraz ścieków podzieleni zostali na grupy taryfowe (17 taryf pod kątem dostarczania wody oraz 9 taryf odbioru ścieków).
– Grupy taryfowe dzielą odbiorców pod kątem częstotliwości odczytów, a także ich rodzaju (tradycyjny lub radiowy) – tłumaczy Janusz Gaweł, prezes ZWiK sp. z o.o. w Grójcu.
Na cenę składa się stawka za wodę, która jest identyczna dla wszystkich odbiorców (obecnie średnio 3,39 zł za m3) oraz opłatę abonamentową, która jest różna w każdej z grup taryfowych (średnio 5,97 zł miesięcznie). W przypadku ścieków to koszt rzędu 4,93 zł za 1 m3, natomiast opłata abonamentowa 7,80 zł / miesiąc.
– Różnice ceny wody są niewielkie, bo na poziomie dwóch groszy – dodaje Gaweł. – Wynikają one z różnych opłat środowiskowych za wydobycie wody, które ponoszone są  na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ponoszone przez mieszkańców Grójca opłaty za wodę oraz odbiór ścieków są jednymi z niższych w województwie mazowieckim.
Dla przykładu odbiorcy podobnego zakładu w Józefowie zapłacą 14,87 złotych za za 1 metr zużycia wody z odprowadzeniem ścieków, a wg przeciętnego zużycia na gospodarstwo domowe tj. 10 m3 wraz z opłatą abonamentową nieco ponad 141 zł, kiedy dla mieszkańców Grójca będzie to koszt rzędu 8,25 złotych.
– My nie zarabiamy na wodzie – przyznaje Gaweł. – Dzięki nowym regulacjom prawnym ceny za wodę, ścieki, a także opłata abonamentowa zostały urealnione, a także wyeliminowaliśmy subsydiowanie skrośne. (przyp. red. przedsiębiorstwo winno unikać pokrywania kosztów dotyczących jednego rodzaju działalności gospodarczej lub jednej z taryfowych grup odbiorców usług przychodami pochodzącymi z innego rodzaju działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców usług. Dz. U. poz. 472, §2, pkt 7.)
Grójeckiego ZWiK nie ominęły również podwyżki, chociażby opłaty środowiskowej, która z 260 tysięcy złotych rocznie, pochłonęła w 2018 roku kwotę ponad 400 tysięcy złotych. Podobna sytuacja dotyczy opłat za wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków. Z 260 zł za tonę, zakład w tym roku będzie płacił stawkę rzędu 750 zł.

Mapa wody w telefonie
– Inwestujemy w informatyzację systemu wodno-kanalizacyjnego, a także zautomatyzowanie czynności, dzięki czemu możemy sobie pozwolić na zmniejszenie zatrudnienia – tłumaczy Janusz Gaweł.
Dzięki dostępnej na urządzeniach mobilnych aplikacji, ZWiK ma pełen wgląd w pracę każdej przepompowni oraz stacji, która wizualizuje ich funkcjonowanie, informuje o awariach itp.
Zakład pracuje również nad wdrożeniem systemu informatycznego sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy, tzw. elektronicznych map dla działu technicznego, które usprawnią pracę oraz skrócą czas reakcji w chwili awarii.
– Mamy przygotowaną dokumentację na rozbudowę oraz modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylinie. Będziemy chcieli wystąpić o środku unijne na ten cel. – zapowiada Gaweł. – Planujemy również wykonanie sieci kanalizacji w Lesznowoli, co pozwoli na podłączenie jej do oczyszczalni. Oba te zadania to inwestycje na ponad 35 mln złotych, a ich przeprowadzenie zaplanowano na dwa lata.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja