Pożegnanie z Naturą

fot.pexels fot.pexels

Grójeccy radni podjęli decyzję o wystąpieniu gminy Grójec ze Związku Natura.

Decyzja zapadła 21 stycznia. 16 radnych opowiedziało się za opuszczeniem Natury. Od głosu wstrzymała się jedynie Agnieszka Wachulec-Kamienik.
Zdecydowanym przeciwnikiem dalszego funkcjonowania gminy Grójec w Naturze był burmistrz Dariusz Gwiazda. Jak argumentował przed głosowaniem, gminy, które uczestniczą w Związku, mają różne priorytety np. jeśli chodzi o wprowadzenie zwolnień od opłat. Różnią się także między sobą poziomem segregacji.
Burmistrz stwierdził również, że funkcjonujący w Związku system, który stał się podstawą do naliczania opłat za odbiór śmieci, jest nieszczelny. – Wstępna analiza systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wykazała, że jest on nieszczelny zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. Jest to przyczyna wygórowanych opłat. Istnieje potrzeba stworzenia od podstaw nowego systemu, który uwzględni nieruchomości niezamieszkałe, nowo oddane lokale mieszkalne i pracowników sezonowych – uzasadnił Dariusz Gwiazda.
Gwiazda zarazem podkreślił, że jedną z idei powołania do życia Natury było utworzenie RIPOK-u (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych), dokąd trafiałyby śmieci z terenu całego związku. W tej chwili nie ma jednak na to szans.
Zanim radni podjęli decyzję, przewodniczący rady Karol Biedrzycki spytał burmistrza o to, jak widzi on kwestię zagospodarowania odpadów na terenie gminy po opuszczeniu Natury. – Utworzymy wydział ochrony środowiska, który przejmie zadania Związku Natura. Zatrudnimy dodatkowe osoby do wydziału podatków i opłat. Od Natury przejmiemy także bazę danych i dopracujemy ją – odpowiedział burmistrz. – Mamy do dyspozycji straż miejską. Możemy też liczyć na pomoc sołtysów. Będziemy lepiej i racjonalniej zarządzać gospodarką odpadami niż Natura – zapewniał.
Z kolei Agnieszka Wachulec-Kamienik pytała, czy Dariusz Gwiazda może zagwarantować, że po opuszczeniu Natury opłaty będą niższe. – Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie będą stawki po 1 stycznia 2020 roku. Opłaty są zależne od tego, ile osób płaci. Zrobimy wszystko, aby uszczelnić system. Na pewno zrobimy wszystko, aby te ceny były niższe. Chcemy, aby osoby z Kartą Dużej Rodziny płaciły odpowiednio mniej. Wprowadzimy instrumenty pomagające najbiedniejszym – oznajmił. – Myślę, że opłaty będą mniejsze niż w przypadku, gdybyśmy pozostali w Naturze – dodał.
Głównym powodem opuszczenia Związku Natura przez gminę Grójec jest drastyczna podwyżka opłat za gospodarowanie odpadów. W tej chwili stawki obowiązujące na terenie Związku kształtują się na poziomie 21 zł (segregowane) i 32 zł (niesegregowane). Wcześniej były one znacznie niższe i wynosiły odpowiednio: 10 zł i 15 zł.
Zgodnie ze statutem Natury gmina Grójec przestanie być jej członkiem dopiero 1 stycznia 2020 roku.
Wcześniej uchwałę o wystąpieniu ze Związku podjęli radni gminy Warka.

Dominik Górecki

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja