Budżet dynamicznych zmian

Samorząd nie rezygnuje z budowy boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska. Podobne obiekty z powodzeniem przyjęły się w innych miejscowościach.  (fot. UMiG Radzyń Chełmiński) Samorząd nie rezygnuje z budowy boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska. Podobne obiekty z powodzeniem przyjęły się w innych miejscowościach. (fot. UMiG Radzyń Chełmiński)

Samorząd planuje w tym roku realizację kolejnych etapów rozpoczętych już inwestycji. Liczy na środki z zewnątrz na nowe zadania.

Warecki samorząd zaplanował, że w tym roku dochody gminy będą wyższe w porównaniu do zeszłorocznego budżetu o ponad 5 milionów złotych i osiągną kwotę blisko 78 mln złotych. Nieco mniejsza niżeli w roku ubiegłym suma znajduje się po stronie wydatków. Wareckie władze wydadzą 75,7 mln złotych (w zeszłorocznym budżecie widniała kwota 79,7 mln złotych). Nadwyżkę budżetową warczanie przeznaczą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (ponad 600 tys. złotych), a także wykup obligacji (3 mln złotych). Mniejszą kwotę zobaczymy również w tym roku w dziale wydatków na inwestycje, bo ponad 6 mln złotych. Dla porównania samorząd w budżecie na 2018 rok zaplanował zadania za 10 mln złotych. Władze planują jednak skorzystać ze środków z zewnątrz.
– Zapowiada się kolejny bardzo dobry rok – mówi Dariusz Gizka, burmistrz Warki. – Zakładamy, że tegoroczny budżet będzie się dynamicznie zmieniał, bo mamy na uwadze możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz. Dużym zadaniem będzie budowa ulic na osiedlu Winiary, gdzie skorzystamy z ponad milionowej dotacji z programu rozbudowy dróg lokalnych.

Drogowo i sportowo
Ponad 2 miliony złotych warecki samorząd wyda na drogi gminne. Milion złotych pochłonie budowa ul. Szwedzkiej, ul. Aleksandra Gajewskiego i ul. Dominikańskiej na osiedlu Winiary w Warce. Taką samą kwotę w tegorocznym budżecie zarezerwowano na położenie dywaników asfaltowych na drogach gminnych. Samorząd planuje w tym roku również wykonanie kanalizacji w Gośniewicach (300 000 zł), a także wykonanie sieci wodociągowej we wsi Hornigi. Wśród zadań inwestycyjnych władze zaplanowały rozbudowę sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w mieście (300 tys. zł), a także termomodernizację budynków oświatowych (200 tys. zł).
– Będziemy w tym roku kontynuować budowę kanalizacji w północnej części gminy – dodaje Dariusz Gizka. – Dokończymy sieć w Ostrówku, a także wykonamy sieć w miejscowości Przylot.
W tegorocznym budżecie zaplanowano sporo zadań w dziedzinie sportu i rekreacji. Swoje oblicze zmieni Centrum Sportu i Rekreacji, którego budynek przejdzie w tym roku kolejny etap termomodernizacji, wymienione zostaną również wewnętrzne instalacje sanitarne (300 tys. zł).

Nie rezygnują z lodowiska
Samorząd Warki nie zamierza również rezygnować z budowy boiska wielofunkcyjnego z funkcją lodowiska.
– Lodowiska świetnie przyjęły się w innych miejscowościach – komentuje burmistrz Warki. – Jeśli nie otrzymamy dofinansowania z Ministerstwa Sportu, to wybudujemy je we własnym zakresie, z tą różnicą, że bez zadaszenia. – dodaje Gizka.
Zaplanowano także kilka drobnych zakupów, takich jak: monitoring budynku CeSiR (12 tys. zł.), sonda do pomiaru pH i CL na pływalni (8 tys. zł), klimatyzatora do sali fitness (7 tys. zł), elektroniczny system sprzedaży ESOK do krytej pływalni (32,5 tys. zł.), a także zakup urządzenia Funbox ze schodami i grindboxem do skateparku.
Stałym elementem wareckiego budżetu jest budowa oświetlenia ulicznego oraz opracowanie dokumentacji projektowej, na którą w tym roku samorząd wyda blisko 140 tysięcy złotych. Samorząd nie rezygnuje również z budowy budynku komunalnego. Przypomnijmy, że mimo wielokrotnie ogłaszanego przetargu nie wyłoniono wykonawcy m.in. z powodu zbyt wysokich wartości ofert.
– Podejdziemy raz jeszcze do przetargu na budynek komunalny razem z przedszkolem – wyjaśnia Dariusz Gizka. – Jeśli nadal nie wyłonimy wykonawcy, to podejmiemy się budowy samego budynku komunalnego o obniżonym standardzie.
Obiekt miałby powstać w sąsiedztwie dwóch dotychczasowych budynków komunalnych przy ul. Józefa Manczarskiego w Warce. Samorząd zarezerwował w tegorocznym budżecie środki na wykonanie dokumentacji.

Dołożą do oświaty
Swoje projekty będą mogły również po raz kolejny zrealizować sołectwa. Wareckie władze przeznaczą na ich wnioski ponad 604 791 złotych. Przekażą także dotacje podmiotom nienależącym do sektora publicznego w kwocie ponad 2,9 mln złotych (podmiotowej) oraz ponad miliona złotych (celowej).
Z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat do wareckiego budżetu wpłynie ponad 35,2 mln złotych. Najwięcej z podatku od nieruchomości (ponad 11 mln złotych) oraz z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym (19,3 mln złotych). Ponad 17,5 mln złotych samorząd otrzyma w formie subwencji oświatowej i wyrównawczej, jednocześnie wydając na placówki oświatowe ponad 28 mln złotych (różnica będzie pokryta z dochodów własnych gminy).

Paulina Omen-Klepacz

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja