Wyjście kontrolowane?

Wyjście kontrolowane?

Sześć z ośmiu gmin tworzących Międzygminny Związek „Natura” podjęło decyzję o wystąpieniu z organizacji.

Jako pierwsza decyzję o wystąpieniu podjęła gmina Warka. W poprzednim numerze Jabłonki informowaliśmy o wystąpieniu z „Natury” gminy Grójec. Decyzja w tej sprawie zapadła 21 stycznia. 16 radnych opowiedziało się za opuszczeniem Natury. Od głosu wstrzymała się jedynie Agnieszka Wachulec-Kamienik. W przeciągu dwóch tygodni podobny punkt widzenia prezentowali radni z gmin Jasieniec, Chynów, Błędów oraz Goszczyn. W najbliższym czasie nad projektem uchwały w tej sprawie mają się również pochylić władze gminy Promna.

Za drogo
Zamieszanie wokół gospodarki odpadami w gminach należących do Międzygminnego Związku Natura wywołały wprowadzone z końcem ubiegłego roku podwyżki opłat za odbiór śmieci. W tej chwili stawki obowiązujące na terenie Związku kształtują się na poziomie 21 zł (segregowane) i 32 zł (niesegregowane). Wcześniej były one znacznie niższe i wynosiły odpowiednio: 10 zł i 15 zł.
– Jestem przekonana, że radni, kierując się jedynie dobrem mieszkańców i naszego samorządu, podjęli przemyślaną decyzję – tak wyjście gminy Jasieniec z Natury komentowała na profilu społecznościowym Marta Cytryńska, wójt Jasieńca.
W podobnym tonie komentował decyzję radnych gminy Błędów, wójt Mirosław Jakubczak, w ocenie którego opuszczenie związku jest w obecnej sytuacji krokiem koniecznym. Nadzwyczajna sesja w tej sprawie odbyła się we wtorek, 29 stycznia.
– Decyzję tę poprzedziły liczne konsultacje, obserwacje i analiza sytuacji związku – dodaje Jakubczak.
Tego samego dnia, również jednogłośnie za wystąpieniem z Natury opowiedzieli się radni gminy Chynów. Choć nie wszyscy byli do końca przekonani, czy jest to dobra decyzja.
– Nie wiemy, czy po wystąpieniu z Natury będzie taniej – mówił Sławomir Mróz, przewodniczący gminy Chynów. – Wolą mieszkańców jest, abyśmy opuścili ten związek.
Podczas obrad gminy Promna, 25 stycznia radni rozmawiali o sytuacji Natury, zaplanowali również, że w najbliższym czasie pochylą się nad uchwałą w sprawie wystąpienia.

Czas organizacji
Zgodnie ze statutem Natury gminy, które podjęły uchwały o wystąpieniu,  przestaną być jej członkami dopiero 1 stycznia 2020 roku. Przez ten czas samorządy muszą stworzyć system odbioru odpadów, a także zatrudnić osoby, które zajmą się procesem związanym z naliczaniem opłat, deklaracjami, a także wezwaniami do zapłaty.
–  Szacuję, że będzie to dla naszej gminy koszt rzędyu 250-300 tysięcy złotych rocznie – mówi Tadeusz Zakrzewski, wójt Chynowa.
Podczas obrad w Chynowie, zarówno radni jak i sam wójt mieli wiele wątpliwości, czy wyjście z Natury będzie oznaczało finalnie niższe opłaty za odbiór śmieci. Tak naprawdę przetargi na odbiór odpadów zweryfikują, czy decyzja o wyjściu była trafna.
–  Niech to nasze wyjście będzie kontrolowane – mówił do radnych Tadeusz Zakrzewski. – Będziemy rozmawiać z Tonsmeierem, ale nie ukrywam, że prowadzimy również negocjacje z Zakładem Usług Komunalnych w Warce, który mógłby podjąć się odbioru odpadów z terenu naszej gminy.
Jednogłośnie za wyjściem z „Natury” opowiedzieli się również radni z gminy Goszczyn. Podczas poniedziałkowej sesji (4 lutego) podjęli oni decyzję w tej sprawie. Jednocześnie, podobnie jak radni z Chynowa, zagłosowali za poręczeniem kredytu obrotowego dla „Związku”.
– Tylko mądre decyzje na forum ogólnopolskim i ogólnoeuropejskim mogą coś zmienić – skomentował sytuację wójt Błędowa.
Obecnie decyzji o wystąpieniu z Natury nie podjęli jeszcze radni z gminy Promna oraz Belsk Duży. Zgodnie ze statutem Międzygminnego Związku Natura w Grójca likwidatorem organizacji jest gmina, która jako jedyna nie podjęła decyzji o wystąpieniu. Jej rada, która przejmuje w tym momencie uprawnienia zgromadzenia powołuje likwidatora. Do jego obowiązków należy sporządzenie planu likwidacji, bilansu otwarcia likwidacji, zakończenie bieżących spraw Związku, ściągnięcie wierzytelności, zaspokojenie zobowiązań Związku, publiczne ogłoszenie o postawieniu w stan likwidacji, a także sporządzenie bilansu zamknięcia likwidacji  oraz złożenie wniosku o wykreślenie Związku z rejestru.
Paulina Omen-Klepacz

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja