Termomodernizacja czas start!

Termomodernizacja czas start!

21 stycznia br. starosta powiatu grójeckiego Krzysztof Ambroziak, wicestarosta Jolanta Sitarek oraz Dariusz Dąbrowski – przedstawiciel  firmy ARBUD Sp. z o.o. spółka komandytowa w Radomiu – podpisali umowę na „Termomodernizację, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont i przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej wraz z budową i montażem kolektorów słonecznych dla potrzeb budynku mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach, gm. Mogielnica usytuowanego na działkach 176/7, 176/10”

Koszt termomodernizacji DPS w Tomczycach wynosie 2 048 530,86 zł., w tym dofinansowanie z RPO. Projekt został złożony w ramach Osi Priorytetowej IV ,,Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna, wymienione zostaną źródła ciepła i instalacji c.o., budynki zyskają nową stolarkę drzwiową. Wszystkie zadania planowane do realizacji bezpośrednio wpłyną na zwiększenie efektywności energetycznej i spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię w przedmiotowych budynkach, a co za tym idzie zmniejszą koszty zaopatrzenia w energię oraz zmniejszą emisję CO2.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja