„Kółko” znów dla mieszkańców?

„Kółko” znów dla mieszkańców?

Gmina rozpoczęła starania o przejęcie w drodze darowizny działki w Michałówce. 

Nieruchomość, o której mowa, ma powierzchnię 1 hektara. W 1970 roku zakupiło ją Kółko Rolnicze z siedzibą w Łychowie za kwotę ówczesnych 17 tys. zł. Koszty transakcji ponieśli głównie mieszkańcy Michałówki i Łychowa. Na działce zbudowano bazę techniczną służącą organizacji rolników.

Boisko i skup mleka
Działka była użytkowana przez Kółko do początku 1991 roku. Potem weszła w skład Spółdzielczego Gospodarstwa Rolnego w Jasieńcu. Jak relacjonuje Marcin Walczak, sołtys Łychowa i Michałówki oraz radny gminny, o prawo do nieruchomości walczyła wtedy też Ochotnicza Straż Pożarna w Łychowie (dziś już nieistniejąca). Starania te jednak spełzły na niczym.
Od 1991 do 1998 roku działka służyła wiejskiej młodzieży – zorganizowano na niej boiska do piłki nożnej i koszykówki, a w jednym z budynków ustawiono nawet stół bilardowy.
W 1998 roku decyzją ówczesnych władz gminy Jasieniec jeden ze stojących na działce budynków zaadaptowano na potrzeby mieszkań komunalnych. Obiekt był zasiedlony aż do 2017 roku, kiedy to zmarł ostatni lokator.
W międzyczasie, od 2000 do początku do 2008 roku, na działce odbywał się skup mleka.
Odnaleziona księga
– Zacząłem się interesować stanem prawnym tej działki w 2015 roku, kiedy zostałem sołtysem – mówi Marcin Walczak. – Odnalazłem księgę wieczystą nieruchomości. W dokumencie jako właściciel widnieje Skarb Państwa – dodaje.
Dlaczego Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości? Ma to związek z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Otóż Kółko Rolnicze, będące właścicielem działki w Michałówce, mimo ciążącego na nim ustawowego obowiązku, nie złożyło w wyznaczonym czasie wniosku od wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Niedopełnienie tej formalności wiązało się z bardzo poważnymi konsekwencjami – majątek Kółka przeszedł z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.  

Na cele wiejskie
Teraz właścicielem terenu chciałaby zostać gmina Jasieniec. Poczyniono już w tym kierunku konkretne kroki. 21 lutego rada gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na nabycie w drodze darowizny działki od Skarbu Państwa. Ta decyzja pozwala wójt Jasieńca, Marcie Cytryńskiej, na wykonanie dalszych czynności zmierzających do przejęcia nieruchomości.
– Jest to atrakcyjny teren, w centrum miejscowości. Uważam, że powinien znów służyć mieszkańcom. Dlatego na początku kadencji wysłałam do Starostwa Powiatowego w Grójcu (Skarb Państwa w sprawach gospodarki nieruchomościami jest reprezentowany przez starostę – red.) pismo intencyjne, w którym zadeklarowałam chęć przejęcia działki w Michałówce przez naszą gminę. Potem rada gminy podjęła odpowiednią uchwałę. Będziemy dalej dążyć do nabycia tej nieruchomości – tłumaczy pani wójt. – Jeżeli uda nam się sprawę doprowadzić do końca, chcemy urządzić na działce teren rekreacyjny, np. z jakimś boiskiem – zapowiada Marta Cytryńska.
– Ten teren od 1970 roku, niemal przez cały czas, służył okolicznym mieszkańcom. To tutejsi rolnicy prawie 50 lat temu zebrali pieniądze na zakup działki. Przykro patrzeć, jak niszczeje. Mamy nadzieję, że gmina stanie się jej właścicielem. Chcielibyśmy ją uporządkować i ponownie przeznaczyć na cele wiejskie – mówi w rozmowie z „Jabłonką” Marcin Walczak.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 20 000 egz. ( 40 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty: 20.01, 3.02, 17.02

Lokalizacja