Rywalizowali na wiedzę ogrodniczą

Rywalizowali na wiedzę ogrodniczą

III Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

27 marca 2019 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi odbył się III Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ogrodniczej.
Celem Turnieju było promowanie szkolnictwa zawodowego w zawodzie technik ogrodnik, rozwijanie zainteresowań zawodowych zdolnej młodzieży, dalsze rozwijanie kontaktów między szkołami, kontynuowanie i rozszerzanie współpracy szkoły z dotychczasowymi pracodawcami – partnerami z branży ogrodniczej.
Do  turniejowych zmagań przystąpiły cztery trzyosobowe drużyny: z Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie, z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie, z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.
Turniej składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap Turnieju miał formę zadania praktycznego. Drużyny wykonywały zadania z działów: sadownictwo i szkółkarstwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne. Drugi etap był ustnym sprawdzianem wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów zawodowych: roślin ozdobnych, warzywnictwa, sadownictwa i szkółkarstwa, mechanizacji ogrodnictwa i ekonomiki.
Drugi etap rozpoczął się o godz. 12.00 i przeprowadzony został w obecności przedstawicieli patronów oraz sponsorów turnieju, nauczycieli i uczniów CKZiU w Nowej Wsi. Wszystkich zgromadzonych powitała Anna Dacka – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi. Gościliśmy Mirosława Maliszewskiego - posła na Sejm RP i Przewodniczącego Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Krzysztofa Ambroziaka – starostę powiatu grójeckiego, Jana Madeja - radnego powiatu grójeckiego oraz Delegata Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej, Krzysztofa Gasparskiego - głównego doradcę ogrodniczego firmy PROCAM, Katarzynę Wrzesińską - reprezentującą firmę Dwa Jabłka w Warce, Sławomira Dolińskiego – współwłaściciela firmy „Dolińscy szkółki drzew owocowych” w Worowie, Janusza Miecznika - dyrektora ds. sadowniczych w firmie Agrosimex Sp. z o.o. w Golianach , Piotra Głogowskiego - reprezentującego firmę Agrobard, Mieczysława Kocewiaka - członka zarządu  firmy POLSAD w Lewiczynie.
Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwali jurorzy: Krzysztof Gasparski – przewodniczący, Sławomir Doliński, Janusz Miecznik, Katarzyna Wrzesińska, Mieczysław Kocewiak.
Po zakończeniu obu etapów Komisja Konkursowa dokonała ostatecznej oceny prac i odpowiedzi zawodników, sumując punkty uzyskane z części praktycznej i teoretycznej. Czas oczekiwania na ogłoszenie zwycięzcy uprzyjemnił krótki program artystyczny, przygotowany przez szkolny chór, prowadzony przez Barbarę Kaczmarczyk. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna reprezentująca Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi, drugą lokatę wywalczyli uczniowie z  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu, trzecie miejsce przypadło zawodnikom z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie, tuż za podium znalazła się drużyna z  Zespołu Szkół nr 39 im. Edmunda Jankowskiego w Warszawie.
Warto podkreślić, że rywalizacja była naprawdę zacięta, a uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani. Widać było wyraźnie, że ogrodnictwo i dziedziny pokrewne to ich pasja, a dzięki kształceniu w zawodzie technik ogrodnik zyskali możliwość realizowania życiowego planu.
Wszyscy uczestnicy turnieju wraz z opiekunami otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, przekazane przez fundatorów i patronów: Starostwo Powiatowe w Grójcu, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Mazowiecką Izbę Rolniczą, Szkółkę Drzew  Owocowych  Dolińscy z Worowa, Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY  z  Jasieńca, „Szkółkarstwo Ozdobne Kordus”  z Woli Mrokowskiej, firmy PROCAM, AGROBARD, AGROSIMEX, DWA JABŁKA, Spółdzielnię Sadowniczą POLSAD  w  Lewiczynie, 
Nagrodami były m.in. anemometr, tensjometr, piła spalinowa, stacja pogodowa, sekatory jedno i dwuręczne, profesjonalna odzież ochronna, katalogi drzew i krzewów ozdobnych, piłki „lisi ogon”, książki – przepisy z jabłkiem, gadżety reklamowe.
Serdecznie dziękujemy patronom i sponsorom  III Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy Ogrodniczej za pomoc w jego organizacji. Gratulujemy uczestnikom i życzymy realizacji planów nie tylko na niwie zawodowej.
CKZiU w Nowej Wsi

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja