Gospodarstwo z gminy Błędów najbezpieczniejsze w powiecie grójeckim i w województwie mazowieckim

Gospodarstwo z gminy Błędów najbezpieczniejsze w powiecie grójeckim i w województwie mazowieckim

Już po raz siedemnasty zorganizowany został konkurs pt. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W tym roku do tego konkursu zgłosiło się 1195 gospodarstw.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy. Organizatorami mogą być również inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

Na etapie regionalnym oraz na etapie wojewódzkim laureatami konkursu zostali:
Grażyna i Leszek Bobrowscy z miejscowości Wólka Kurdybanowska, gmina Błędów w powiecie grójeckim.
Uroczyste wręczenie nagród z etapu regionalnego odbyło się w Placówce Terenowej KRUS w Radomiu.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Podstawą oceny gospodarstw jest stwierdzenie braku lub stwierdzenie istniejących zagrożeń. Przy ocenie brane są pod uwagę:

- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy;
- stan budynków gospodarskich i inwentarskich, stan schodów, drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych;
- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami;
- stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie; 
- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej;
- rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym;
- estetyka gospodarstw.

Dodatkowymi elementami oceny gospodarstw było: wydzielenie w gospodarstwie miejsca do wypoczynku.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 08 lipiec 2019 13:22
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja