Policjant w gronie zasłużonych

Policjant w gronie zasłużonych

Rada powiatu przyznała nadkomisarzowi Robertowi Farynie, szefowi Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, medal „Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego”.

O przyznanie odznaczenia szefowi grójeckiej policji do rady powiatu zwrócili się burmistrz gminy Mogielnica Sławomir Chmielewski, wójt gminy Belsk Duży Władysław Piątkowski, prezes Sądu Rejonowego w Grójcu Tadeusz Rączkowski, ks. dziekan Zbigniew Suchecki oraz wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Grójcu Małgorzata Czacharowska.

Zwiększona wykrywalność
„Od momentu objęcia stanowiska podejmuje szereg skutecznych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu grójeckiego oraz zwiększenia zaufania do policji. Poprzez aktywne działanie oraz szczególne zaangażowanie na płaszczyźnie służbowej doprowadził do poprawy jakości funkcjonowania nadzorowanej jednostki policji” – brzmi fragment wniosku sygnowanego przez wspomniane osoby.
Wnioskodawcy w piśmie do rady powiatu wskazują, że odkąd nadkom. Faryna przejął stery w grójeckiej policji, podniosła się wykrywalność przestępstw w tzw. 7 kategoriach (bójka lub pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże z włamaniem, kradzieże mienia i kradzieże samochodów, uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenie mienia). Przypisują policjantowi także zasługi w ograniczeniu przestępczości narkotykowej na terenie powiatu grójeckiego. Ponadto, podkreślają, iż zainicjował kursy samoobrony dla kobiet oraz aktywnie wspierał akcję rejestracji nowych dawców szpiku.

Samorządowcy pod wrażeniem
Głosowanie nad przyznaniem medalu dla nadkom. Faryny było jednym z punktów sesji rady powiatu zwołanej na 27 czerwca. Przed podjęciem ostatecznej decyzji wywiązała się krótka dyskusja wśród powiatowych samorządowców. Podczas niej padło sporo ciepłych słów pod adresem doświadczonego policjanta. – Najważniejsze jest dla mnie to, że nadkom. Faryna mocno walczy z narkotykami. Dzięki niemu diametralnie zmieniło się podejście wśród policjantów do tego problemu – podkreślał radny Dariusz Piątkowski.
Z kolei starosta grójecki Krzysztof Ambroziak stwierdził: – Byłem na spotkaniu sprawozdawczym z działalności grójeckiej policji w 2018 roku. Osoby, które słuchały, były pod wielkim wrażeniem pozytywnej działalności naszej komendy na tle innych komend województwa mazowieckiego.
Radni jednogłośnie poparli wniosek o przyznanie medalu komendantowi.  

Pierwszy policjant na liście
Nadkomisarz Robert Faryna pracuje w policji od niemal 23 lat. Stanowisko komendanta Komendy Powiatowej Policji w Grójcu objął 21 stycznia 2016 roku.
Do tej pory medal „Zasłużony dla Powiatu Grójeckiego” otrzymali m. in.: prof. dr hab. Zdzisław Szeląg, druh Henryk Jaworski, ks. Czesław Sadłowski czy ks. prałat Stefan Kazulak. Nadkom. Faryna jest pierwszym policjantem, któremu przyznano to odznaczenie.
Funkcjonariusz odbierze odznaczenie 12 lipca, podczas tegorocznych obchodów Święta Policji organizowanego na pl. Wolności w Grójcu.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja