Powiatowa pod skrzydła miejskiej

Powiatowa pod skrzydła miejskiej

Zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej od nowego roku przejmie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu.

Władze powiatu grójeckiego planują połączenie obu książnic. Rozmowy z samorządowcami z Grójca zaowocowały podjęciem uchwał intencyjnych w sprawie przejęcia obowiązków Powiatowej Biblioteki Publicznej przez miejską placówkę czytelniczą.

Dziesięć lat w zawieszeniu
Według przepisów samorząd terytorialny, w tym przypadku powiat powinien prowadzić co najmniej jedną bibliotekę publiczną. Przypomnijmy, że temat stworzenia powiatowej biblioteki ma swoje początki w 2005 roku.   Sprawa przez dziesięć lat czekała w kolejce na realizację. Radni powiatowi dopiero w 2016 roku przegłosowali uchwałę w tej sprawie. Finalnie książnica od lutego 2018 roku funkcjonuje w pomieszczeniach wynajmowanych od Powiatowego Zrzeszenia Rzemieślników Cech w Grójcu przy ul. P.O.W. Jej pierwszym dyrektorem była Grażyna Kijuc. Jesienią, po uzyskaniu przez nią mandatu radnego w ubiegłorocznych wyborach samorządowych stanowisko to objęła Bogumiła Krawczak.

Miejska bardziej popularna
Już z końcem ubiegłego roku władze powiatu grójeckiego zapowiadały możliwość połączenia powiatowej biblioteki z miejską książnicą w Grójcu. W ich ocenie ta powiatowa znacznie ustępuje pod względem popularności Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej prowadzonej przez Urząd Gminy i Miasta Grójec. – Być może korzystnym rozwiązaniem byłoby połączenie obu placówek. – zastanawiał się starosta Krzysztof Ambroziak.
Propozycję władz powiatu grójeckiego pozytywnie przyjął burmistrz Grójca, Dariusz Gwiazda. – Zależy nam na dobrej współpracy ze starostwem – tłumaczy włodarz. – Z miejskiej biblioteki korzysta wielu mieszkańców powiatu grójeckiego.
 
Zasady w porozumieniu
Zadania powiatowej książnicy są nieco inne, niżeli miejskiej czy gminnej biblioteki. Jej obowiązkiem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy. Ponadto powiatowa biblioteka pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, co oznacza, że do jej zadań należy również opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym oraz nadzór nad gminnymi bibliotekami. Do realizacji tych celów potrzebny byłby jeden pracownik. 
Zasady połączenia obu bibliotek ma określać zawarte pomiędzy samorządami porozumienie. Władze powiatu grójeckiego proponują roczny wkład finansowy na pokrycie działalności książnicy w kwocie 100 tys. złotych. Radni miejscy z Grójca podczas czerwcowych obrad zaproponowali, aby w porozumieniu zawarty był zapis o możliwości zerwania współpracy. Finalnie za połączeniem obu bibliotek opowiedziało się 15 radnych, 3 było przeciw, pozostałych 3 wstrzymało się od głosu.

Brak szansy na rozwój
Połączenie placówek było również tematem obrad radnych powiatu grójeckiego (27 czerwca). W obronie powiatowej biblioteki stanęły radne Teresa Bednarska oraz Grażyna Kijuc, które nie widzą sensu włączania powiatowej książnicy w struktury miejskiej placówki czytelniczej.
– Nie dajemy szansy rozwoju instytucji, która może się rozwijać – apelowała do radnych powiatowych Grażyna Kijuc.
W jej ocenie powiatowa biblioteka ma zupełnie innych charakter niżeli miejska czy gminna i nie można porównywać ich pod względem popularności.
– Jestem kategorycznie przeciwna przenoszeniu powiatowej placówki – mówiła Teresa Bednarska. – Naszą rolą jest tworzenie, a nie uszczuplanie.
Radni powiatowi podjęli w tej sprawie dwie uchwały. Pierwszą o likwidacji Powiatowej Biblioteki z dniem 31 grudnia tego roku. Poparło ją 11 z 19 obecnych na sesji radnych, ośmioro było przeciwko. Uchwała zostanie przedłożona Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, celem zasięgnięcia opinii.
„Złe warunki lokalowe, znikoma ilość księgozbioru oraz mała liczba użytkowników powoduje, że dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu grójeckiego korzystne będzie powierzenie gminie Grójec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Drugie głosowanie dotyczyło właśnie wspominanego przekazania obowiązków Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu. Głosowanie miało taki sam wynik jak w przypadku poprzedniej uchwały (11 za, 8 przeciw).
W myśl porozumienia Powiatowa Biblioteka Publiczna od 1 stycznia 2020 roku będzie mieściła się w budynku MGBP w Grójcu przy al. Niepodległości 20.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja