Rada miejska w sprawie żłobka: najpierw tytuł prawny, potem projekt

Rada miejska w sprawie żłobka: najpierw tytuł prawny,  potem projekt

Plany utworzenia samorządowego żłobka w Grójcu powoli nabierają coraz bardziej realnych kształtów. Do sukcesu na razie jest jednak bardzo daleko.

W ratuszu zapadła decyzja, iż samorządowy żłobek powstanie obok Publicznego Przedszkola nr 4 przy ul. Okrężnej w Grójcu.

Zakup działki
Na budowę żłobka potrzeba jednak przestrzeni, dlatego też burmistrz Dariusz Gwiazda wziął udział w negocjacjach w sprawie wykupu przez gminę jednej z działek sąsiadujących z przedszkolem nr 4. Chodzi o niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 700 metrów kwadratowych przylegającą do południowej granicy terenu przedszkolnego.
Burmistrz podczas ostatniej sesji rady miejskiej (26 czerwca) poinformował, że negocjacje z właścicielami działki przebiegły pomyślnie. Obie strony uzgodniły, że za teren o powierzchni około 700 metrów kwadratowych gmina zapłaci 270 tys. zł.

Za wcześnie na wydatek?
Jeszcze przed finalizacją rozmów w sprawie nabycia działki przez gminę burmistrz poprosił radę miejską o zabezpieczenie 50 tys. zł w budżecie gminy na dokumentację projektową budowy żłobka.
Radni jednak stwierdzili, że jest zbyt wcześnie na wydatkowanie pieniędzy na projekt. – Komisja uznała, że na razie nie należy wydawać pieniędzy na projekt, ponieważ, jak już „pójdą” pierwsze wydatki, to możemy się obawiać, że właściciel podniesie cenę – wyjaśniał radny Jacek Stolarski, przewodniczący Komisji Budżetowej.
Zdaniem Stolarskiego środki na projekt należałoby zabezpieczyć dopiero wtedy, gdy dojdzie do podpisania protokołu z negocjacji między gminą a właścicielami, lub dopiero po przedłożeniu uchwały o wykupie gruntu za konkretną cenę.

Poszukiwanie projektanta
Inne spojrzenie na sprawę ma Dariusz Gwiazda. Uznał bowiem, że lepiej byłoby zabezpieczyć pieniądze na projekt wcześniej, żeby mieć więcej czasu na znalezienie dobrego projektanta. – Dziś znalezienie dobrego projektanta jest bardzo trudne. Jednocześnie chcieliśmy uzyskać zgodę rady na budowę żłobka – powiedział podczas sesji.
Burmistrz dodał nawet, że brak zgody rady na przeznaczenie 50 tys. zł na projekt żłobka oznaczać będzie, iż radni są przeciwni całej inwestycji. – Ta działka w żaden sposób nas nie hamuje przed realizacją inwestycji, bo mamy swoje grunty wokół przedszkola – przekonywał.

Tytuł prawny
– Nikt z radnych nie jest przeciwny budowie żłobka. Te grunty nie są jeszcze własnością gminy. Nie można projektować na nieswoich gruntach – odparł burmistrzowi Karol Biedrzycki, przewodniczący rady miejskiej.
– Żeby zlecić wykonanie projektu, musimy mieć jakiś tytuł prawny do działki. Nam chodzi jedynie, by przyspieszyć negocjacje, wykupić grunt i dopiero rozpocząć projektowanie. Taka jest kolejność prawna – stwierdził z kolei Jacek Stolarski.
W dyskusji jako ostatni wypowiedział się burmistrz. – Nie zlecimy wykonania projektu, dopóki nie będziemy mieli tytułu prawnego do działki. Zgoda rady, żeby przeznaczyć pieniądze na projekt byłaby dla nas zielonym światłem do negocjacji z projektantem – jeszcze raz podkreślił.
10 z 21 obecnych na sesji radnych uznało, że z podjęciem uchwały w sprawie przeznaczenia pieniędzy na dokumentację projektową żłobka należy zaczekać. 6 miało odmienne zdanie, a 5 wstrzymało się od głosu.


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja