Edukacja i promocja z własnym wydziałem

Edukacja i promocja  z własnym wydziałem

W grójeckim ratuszu formuje się Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych.

Nowy wydział będzie miał sporo pracy. Na liście głównych obowiązków zatrudnionych w nim pracowników znalazły się m. in. takie zadania jak: opracowywanie sieci szkół i przedszkoli, współpraca z placówkami oświatowymi i nadzór nad nimi, współpraca z instytucjami kultury, zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, stypendiami, konkursami na dyrektorów, a nawet kwestią dowozu dzieci do szkół.
Nowa komórka ma też odpowiadać za promocję miasta i gminy. Pod tym hasłem kryją się m. in.: działania marketingowe, tworzenie materiałów promocyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca z mediami, czy organizowanie imprez.
Kolejnym zadaniem, jakie powierzono nowo utworzonemu wydziałowi, jest koordynacja działań związanych z profilaktyką uzależnień i promocją zdrowia.
Do tej pory sprawami związanymi z oświatą zajmowała się oddzielna jednostka organizacyjna, Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych (ZAPO), kierowana przez Tadeusza Naduka. Z kolei pracownicy odpowiedzialni za promocję byli częścią Wydziału Organizacyjnego.
– Utworzenie nowej komórki nie oznacza likwidacji ZAPO. ZAPO będzie zajmowało się finansową stroną funkcjonowania placówek oświatowych. Natomiast Wydziałowi Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych powierzę pozostałe kwestie związane z działalnością szkół i przedszkoli – mówi burmistrz Dariusz Gwiazda. – Chcemy, aby wydział odpowiadał także za współpracę pomiędzy urzędem a szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami, np. z Grójeckim Ośrodkiem Kultury – wyjaśnia.
Jak poinformował nas burmistrz, nowy wydział będzie składać się przynajmniej z trzech urzędników: naczelnika, jednej osoby zatrudnionej obecnie w ZAPO oraz pracownika, który już pracuje w Urzędzie.
11 lipca został ogłoszony konkurs na naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych. Ostateczny termin składania dokumentów wyznaczono na 25 lipca. Osoba, która zwycięży w naborze, zostanie zatrudniona 1 września 2019 roku.
Wspomniany wydział to nie jedyna nowa komórka w grójeckim ratuszu. Niedawno bowiem powołano do życia Wydział Gospodarki Odpadami.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja