KOMUNIKAT Związku Międzygminnego "Natura" w Grójcu

KOMUNIKAT Związku Międzygminnego "Natura" w Grójcu

W związku z otrzymanymi od Zarządu Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”  niepokojącymi informacjami o braku terminowego uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez niektórych mieszkańców gmin wchodzących w skład tut. Związku wzywamy osoby zalegające z płatnościami do niezwłocznego ich uregulowania.

Stanowczo potępiamy praktykę świadomego zaprzestania dokonywania płatności za odbiór odpadów komunalnych. Jako członkowie Zgromadzenia Związku zobowiązaliśmy Zarząd Związku do podjęcia niezwłocznych działań mających na celu przymusowe ściągnięcie zaległych opłat. Tym samym tytuły egzekucyjne są na bieżąco składane do Urzędu Skarbowego w Grójcu. Nadmieniamy, że przymusowe ściągnięcie zaległych opłat narazi osoby zalegające z płatnościami na obowiązek poniesienia dalszych, znacznych kosztów postępowania egzekucyjnego oraz konieczność zapłaty odsetek.
Jednocześnie informujemy Państwa, że wzrost stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest spowodowany czynnikami obiektywnymi, niezależnymi od Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” takimi jak wzrost opłaty środowiskowej oraz wzrost kosztów przyjęcia odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Radomiu.

Wójt Gminy Błędów             Wójt Gminy Belsk Duży                     Wójt Gminy Chynów
/-----------------------/                    /-----------------------/                        /-----------------------/     
Mirosław Jakubczak               Władysław Piątkowski                       Tadeusz Zakrzewski
 
 Wójt Gminy Goszczyn           Burmistrz Gminy i Miasta Grójec        Wójt Gminy Jasieniec
   /-----------------------/                    /-----------------------/                           /-----------------------/     
Waldemar Kopczyński                     Dariusz Gwiazda                               Marta Cytryńska

Wójt Gminy Promna             Burmistrz Warki 
/-----------------------/                /------------------/                       
  Wojciech Nowak                     Dariusz Gizka

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja