Dotacja dla SPZOZ

Dotacja dla SPZOZ

W miniony piątek 02.08 br. w SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym dotyczącym zakupu wyposażenia i aparatury medycznej służącej rozwojowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. 

Na realizację tego zadania szpital pozyskał środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Całkowita wartość projektu to 2 496 105,00 zł, a kwota dofinasowania wyniesie  1 996 884,00 zł.

Dzięki realizacji projektu poprawi się dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Nowoczesna aparatura zwiększy możliwości szpitala w zakresie rozwoju opieki koordynowanej.


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja