Grójeckie władze przygotowały projekt stawek opłaty za odpady komunalne

Grójeckie władze przygotowały projekt stawek opłaty za odpady komunalne

W najbliższy poniedziałek, 7 października grójeccy radni pochylą się nad uchwałą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W myśl uchwały, dla osób zamieszkujących w nieruchomościach wielorodzinnych opłata za odbiór odpadów będzie iloczynem   ilości zużytej wody z danej nieruchomości, oraz stawki opłaty. W myśl tej zasady uchwała ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 11,85zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. Dla mieszkańców, którzy nie będą segregować śmieci ustalono stawkę  w wysokości 23,70 zł za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości. W myśl uchwały zużycie  wody będące podstawą ustalenia  opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi  stanowi opomiarowane  średnio miesięczne zużycie  wody  z  nieruchomości  za  rok  poprzedni,  ustalone  w  oparciu o wodomierz główny.

Inaczej jest natomiast w przypadku osób zamieszkujących nieruchomości jednorodzinne. Tutaj miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W myśl projektu uchwały ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33,86 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, a dla osób, które nie zbierają odpadów w sposób selektywny i 67,72 zł od osoby.

Uchwała mówi również o możliwych częściowych zwolnieniach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy ono rodzin wieloletnich, które będą miały naliczany upust w wysokości 15 procent opłaty należnej. 

Przypominamy, że obecnie mieszkańcy gminy Grójec płacą 21 zł za odpady segregowane i 32 zł za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny.

Treść uchwały pod LINKIEM

Ostatnio zmienianywtorek, 01 październik 2019 13:52
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja