Produkcja papierów

Produkcja papierów

Radni przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) gminy Mogielnica na lata 2019-2027. W dokumencie pojawiły się zapisy o kilku dużych inwestycjach. Do ich realizacji droga jednak daleka.

W wykazie przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej pojawiło się kilka zadań inwestycyjnych. Trzy dotyczą przebudowy dróg gminnych: Kaplin – Borowe, Tomczyce – Ślepowola oraz Otalążka – Jastrzębia Stara. Ponadto, urząd planuje przebudowę boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy, przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy oraz opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na obszarze ulic: Krakowskie Przedmieście i Stegny w Mogielnicy.
Mogielnicki magistrat zamierza także zapłacić za opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Dziarnowskiej m. in. w zakresie wymiany nawierzchni i chodników oraz odprowadzenia wód opadowych.
W tym miejscu wyjaśniamy, że choć ulica Dziarnowska jest drogą powiatową, to gmina może w tym przypadku zapłacić za wykonanie dokumentacji. Gdy już zostanie przygotowana, mogielnicki samorząd przekaże ją odpowiednią uchwałą – na zasadzie udzielenia pomocy rzeczowej – Starostwu Powiatowemu w Grójcu. Zadaniem zarządu powiatu będzie pozyskanie dofinansowania na wykonanie zadania.
Na wszystkie zadania gmina zamierza wydać jeszcze w tym roku 134 tys. złotych, natomiast w przyszłym – prawie 250 tys. zł. I choć są to niemałe pieniądze, to oczywiście nie wystarczą, by zrealizować tak duże inwestycje. – Są to pieniądze na wykonanie dokumentacji. By zrealizować zaplanowane zadania, potrzebne będą środki zewnętrzne, bo nasz budżet nie jest w stanie udźwignąć takich wydatków. A nie możemy ubiegać się o dofinansowanie, nie mając dokumentacji – tłumaczy burmistrz Sławomir Chmielewski. – Krótko mówiąc, na razie będziemy „produkować papiery”. 
Decyzja o wprowadzeniu inwestycji do WPF oraz do tegorocznego budżetu gminy zapadła podczas ostatniej sesji rady (30 września). Obie uchwały poparło 12 z 13 obecnych na sesji radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja