15 lat w służbie grójeckiej oświaty

15 lat w służbie grójeckiej oświaty

Jubileusz Prywatnego Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Grójcu

15 lat temu – 9 grudnia 2004 roku starosta grójecki Mirosław Maliszewski nadał szkole o nazwie: Prywatne Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne w Grójcu uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony. Organem założycielskim szkoły był Stanisław Bęczkowski.
Kilka miesięcy wcześniej, w sierpniu, zebraliśmy się w kilka osób zaproszeni przez Stanisława Bęczkowskiego, aby zastanowić się nad możliwością utworzenia w Grójcu zaocznej szkoły średniej dla dorosłych. Nie była to łatwa decyzja, ponieważ podobne placówki działały już w samym mieście i powiecie. Należało uzyskać zgodę na utworzenie szkoły nie tylko Starostwa Powiatowego w Grójcu, ale także pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Delegatury w Radomiu. Dobrym duchem tej inicjatywy był Stanisław Bęczkowski. To on zaraził nas swoją pasją i entuzjazmem. Nie mając jeszcze formalnej zgody na utworzenie szkoły, postanowiliśmy w październiku 2004 roku rozpocząć nabór słuchaczy i zajęcia, ryzykując, że być może przyjdzie nam pracować społecznie. Myślę, że pomogło nam to, że byliśmy gronem nauczycieli o dłuższym już stażu pracy – cenionych i rozpoznawalnych w lokalnym środowisku. Decyzja z grudnia 2004 roku była niewątpliwie sukcesem nie tylko naszym, ale również stale rosnącego grona naszych słuchaczy.
Przekonaliśmy się szybko, jak bardzo potrzebna była taka placówka oświatowa. Trafiali do nas ludzie w różnym wieku – od 18 do 50 lat. Wielu z nich przeżyło już rożnego rodzaju szkolne niepowodzenia, czy nawet porażki. Często – szczególnie ci młodsi – nie radzili sobie z wymaganiami stawianymi przez szkoły publiczne, rezygnowali, kiedy po raz kolejny przyszło im powtarzać klasę. U nas w systemie zaocznym, gdzie zajęcia odbywały się w soboty i niedziele,  co 2 tygodnie, było im łatwiej opanować wymagany programem nauczania – materiał z poszczególnych przedmiotów. Często sytuacja rodzinna wymagała od nich podjęcia pracy zawodowej,  co pozwalało im łączyć pracę z nauką. Myślę, że do naszej szkoły przyciągała słuchaczy również atmosfera życzliwości i chęci pomocy w rozwiązywaniu ich trudnych często problemów przez kadrę pedagogiczną. Pomagaliśmy zawsze zaliczyć sprawdziany i wymagane egzaminy – również słuchaczkom spodziewającym się dziecka, czy osobom przebywającym na dłuższym leczeniu szpitalnym.
Prowadzenie zajęć w zakresie Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego wkrótce przestało nam wystarczać. Wielu naszych absolwentów wyraziło chęć dalszej nauki. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom w 2005 roku rozpoczęliśmy zajęcia w Policealnej Zaocznej Szkole Detektywów i Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Od 2014 roku ukończyło ją 61 osób.
Od 2006 do 2013 roku  101 osób ukończyło Policealną Szkołę Rolniczą.
W latach 2009–2015 23 osoby zdobyły kwalifikacje w Policealnej Szkole Finansów i Rachunkowości.
Policealną Szkołę Turystyki Wiejskiej ukończyło w latach 2013–2019 – 41 osób.
Policealną Szkołę Technik BHP w latach 2015–2019 ukończyło 21 słuchaczy.
Wielu absolwentów tych kierunków przystąpiło do egzaminów państwowych uzyskując dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Zawsze staraliśmy się w ciągu tych 15 lat reagować w sytuacjach kiedy zgłaszały się do nas osoby, które tylko w systemie zaocznym mogły uzupełnić w różnym zakresie wykształcenie.
W ten sposób w latach 2011–2014 pomogliśmy ukończyć Zasadniczą Szkołę Zawodową 5 osobom.
O wiele poważniejszym i pilniejszym zadaniem okazało się umożliwienie ukończenia gimnazjum tym młodym ludziom, którzy ukończyli już 18 rok życia i często powtarzali kolejną klasę w publicznym gimnazjum.
W latach 2010–2019 w systemie zaocznym nasze gimnazjum ukończyło 121 osób, wiele z nich zdecydowało się kontynuować naukę w Liceum.
Największa liczba słuchaczy zdobyła pełne średnie wykształcenie w zakresie Liceum Ogólnokształcącego – łącznie 632 osoby. Z tej liczby część przystępowała do egzaminów maturalnych – świadectwo dojrzałości uzyskało 190 osób. Z wieloma naszymi absolwentami utrzymujemy kontakty lub spotykamy się okazjonalnie. Z satysfakcją dowiadujemy się, że dla wielu ukończenie naszej szkoły oznaczało awans zawodowy, znalezienie lepszej pracy. Niektórzy decydowali się na rozpoczęcie studiów wyższych – zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym.
Łącznie w różnego typu szkołach wykształcenie zdobyło u nas w latach 2004–2019 –1005 osób.
Szkoła to stabilna i umotywowana kadra nauczycielska. Osiągnięcia szkoły to ich dzieło, ich codzienna niełatwa praca. Wspominamy dziś Tych, którzy już od nas odeszli: zmarłego w 2018 roku założyciela szkoły pana Stanisława Bęczkowskiego, profesorów:nBarbarę Żułkowską, Barbarę Wawrzeniak i Władysława Januszka.
Od maja 2017 roku szkołą kieruje Wioletta Łącka, córka zmarłego Stanisława Bęczkowskiego, udanie kontynuując Jego dzieło.
Słowa uznania kierujemy pod adresem wszystkich obecnych pracowników szkoły dziękując im za ich codzienny trud i zaangażowanie.
Szczególnie dziękujemy Mariuszowi Wojno, dyrektorowi PSP nr 2 w Grójcu, w której to gościnnych  salach lekcyjnych możemy spotykać się ze słuchaczami.
Pozdrawiamy serdecznie z okazji jubileuszu wszystkich absolwentów i obecnych słuchaczy naszej szkoły.
Bohdan Czacharowski

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja