Z myślą o najmłodszych

Z myślą o najmłodszych

Samorząd przygotowuje się do utworzenia pierwszego gminnego klubu dziecięcego. 80 procent kosztów pokryje rządowy program „Maluch +”.

Z początkiem przyszłego roku w Jasieńcu zostanie uruchomiony pierwszy gminny klub dziecięcy. Władze pozyskały na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w wysokości blisko 470 tysięcy złotych.
– Zapotrzebowanie na tego typu placówki jest bardzo duże, z całą pewnością także w gminie Jasieniec.  Z tego powodu, mając na względzie najważniejsze potrzeby naszych mieszkańców, był to jeden z najważniejszych elementów mojego programu wyborczego. Programu, który poparła znaczna część społeczności lokalnej, co z kolei doprowadziło do wybrania mnie na stanowisko wójta gminy Jasieniec już w I turze wyborów, mimo że kandydatów do piastowania tej funkcji było aż pięciu. Teraz, dzięki zdobyciu niemal pół miliona złotych dotacji, zamierzamy utworzyć i wyposażyć taką placówkę w Jasieńcu jeszcze w tym roku, a na początku roku przyszłego uruchomić ją – mówi wójt Marta Cytryńska, która podkreśla jednocześnie, że bardzo się cieszy z kolejnych już, zdobytych przez gminę Jasieniec w ostatnim czasie, znaczących funduszy zewnętrznych.
Szacowany koszt całkowity związany z  utworzeniem placówki to ponad 580 tysięcy złotych. Poza dotacją z programu „MALUCH +” władze Jasieńca dołożą do inwestycji około 120 tysięcy złotych ze środków własnych. Samorząd obecnie jest na etapie przygotowywania dokumentacji budowlanej pierwszego w gminie klubu dziecięcego. Ma on być zlokalizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Juliana Suskiego w Jasieńcu.
– Wykorzystanie do realizacji inwestycji budynku szkoły, który i tak obecnie utrzymujemy, to bardzo istotny czynnik, zmniejszający koszty całej inwestycji, zapewniający jej efektywność, funkcjonalność i jednocześnie najwyższe standardy klubu dziecięcego, który utworzymy. Co więcej, w związku z zaprzestaniem funkcjonowania gimnazjum, wydzielenie wymaganego miejsca na taką placówkę  jest jak najbardziej realne – podkreśla Marta  Cytryńska.
Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu oraz przeprowadzenie prac budowlanych, które wstępnie planuje się na czas wakacji. Następnie odbędzie się rekrutacja pracowników klubu, wyposażenie placówki, a także nabór dzieci. W klubie dziecięcym będzie przebywać maksymalnie 21 dzieci. Liczba ta wynika z narzuconego przez rządowy program współczynnika, który jest iloczynem 20% liczby dzieci w wieku 1-2 lata na koniec 2018 roku według Głównego Urzędu Statystycznego.
– W perspektywie czasu, jeśli nasz klub dziecięcy spotka się z dużym zainteresowaniem, rozważymy zwiększenie ilości przyjmowanych dzieci do 30 – dodaje Marta Cytryńska, wójt gminy Jasieniec.
Gminny klub dziecięcy zapewni opiekę nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w wymiarze maksymalnie 10 godzin dziennie. Samorząd planuje wystąpić o kolejne dofinansowanie, tym razem na funkcjonowanie placówki.
– Chcemy w pierwszej kolejności zapewnić opiekę dzieciom z terenu gminy Jasieniec – mówi Cytryńska. – Rada gminy określi stawki opłat za opiekę nad dzieckiem w klubie. Liczymy, że dzięki dofinansowaniu na jego funkcjonowanie, będą one bardzo korzystne z punktu widzenia wielu rodziców.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja