Działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego!

Działania Powiatowego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego!

W dniu 28 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, na którym szczegółowo omówiono sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa na terenie naszego kraju. W posiedzeniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie, dyrektor szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą, Prezes PCM w Grójcu oraz przedstawiciele służb, inspekcji, straży i wojska.
Następne posiedzenie odbyło się 12 marca 2020 r., na którym w związku z rozwojem sytuacji Starosta powołał 7-osobowy Sztab Kryzysowy, który na bieżąco odbywa posiedzenia oraz monitoruje sytuację i stan zagrożenia epidemicznego w powiecie.

Wszystkie informacje przekazywane są Zarządowi Powiatu, który na swoim posiedzeniu w dn. 18 marca 2020 r. podjął uchwałę dot. zmiany organizacji pracy w formie ograniczenia przyjmowania interesantów w budynku Starostwa oraz w jednostkach podległych i zobowiązał Starostę do wydania w tej sprawie Zarządzenia.
19 marca 2020 r. Starosta Grójecki podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie Sił Zbrojnych RP dla SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą. Sztab jest stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Szpitalami Powiatowymi i będzie Państwa w miarę możliwości na bieżąco informować o sytuacji w powiecie.
W dniach 20-22 marca odbyła się dezynfekcja SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą, wykonana przez specjalistyczną firmę zajmującą się tego typu działaniami. Całą akcje wspierały siły zbrojne Wojsk Obrony Terytorialnej.
Zarząd powiatu postanowił o podjęciu zdecydowanych działań wspierających szpitale powiatowe. W ramach działań zostały zakupione maseczki ochronne: 3 tysiące jednorazowych i 2 tysiące maseczek ochronnych typu P2.
Starostwo Powiatowe w Grójcu

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja