Ważne spotkanie samorządowców

Ważne spotkanie samorządowców

W czwartek 12 marca w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się spotkanie samorządowców z terenu powiatu grójeckiego.

W zebraniu uczestniczyli:
• Powiat Grójecki: starosta Krzysztof Ambroziak, wicestarosta Jolanta Sitarek, sekretarz powiatu Anna Matyjas, Naczelnik Wydział Inwestycji , Zamówień Publicznych i Rozwoju Powiatu Krystyna Jakubczyk oraz pracownicy Starostwa
•Gmina Grójec Burmistrz Dariusz Gwiazda,
• Gmina Błędów Wójt Mirosław Jakubczak,
•Gmina Pniewy Wójt Ireneusz Szymczak,
• Gmina Goszczyn Wójt Waldemar Kopczyński,
• Gminy Belsk Duży sekretarz Renata Ostatek i pracownik urzędu gminy ds. promocji Emilia Tomasiak,
• Gmina Mogielnica Dyrektor M-GOK Robert Lipiec,
• Gmina Warka: Wiceburmistrz Teresa Knyzio, Członek Zarządu Powiatu i Dyrektor Gminnej instytucji Kultury „Dworek na Długiej” w Warce Andrzej Zaręba, przedstawiciel Stowarzyszenia W.A.R.K.A. Dorota Lenarczyk,
• Gmina Jasieniec Sekretarz Tomasz Podhorecki .
• Gmina Nowe Miasto nad Pilicą Burmistrz Mariusz Dziuba
Tematami poruszanymi podczas spotkania były: projekt strategii subregionu żyrardowskiego (w którego skład wchodzą trzy powiaty: sochaczewski, grójecki i żyrardowski), Lokalne Grupy Działania oraz sytuacja związana z pandemią KORONAWIRUSA.

Od 1 stycznia 2018 roku w Polsce funkcjonuje nowy podział statystyczny, uwzględniający jednostki NUTS. Jedną z konsekwencji tych zmian jest utworzenie nowego podregionu/ subregionu  żyrardowskiego, obejmującego powiaty – grójecki, sochaczewski i żyrardowski (dotychczas wszystkie były w podregionie warszawskim zachodnim).
 Subregion jest to część regionu wyodrębniona ze względu na charakterystyczny zespół cech.
21 lutego br. w czasie spotkania przedstawicieli powiatów wchodzących w skład naszego subregionu żyrardowskiego, marszałek województwa mazowieckiego zaznaczył, że Komisja Europejska zaproponowała unowocześnienie polityki spójności, która służy rozwojowi regionalnemu. Jej głównym celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju krajów i regionów, co zwiększa konkurencyjność krajów członkowskich i samej Unii na globalnym rynku. Polityka spójności pomaga też wyrównywać warunki ekonomiczne i społeczne regionów UE, zwłaszcza obszarów wiejskich. Dlatego powiaty powinny wspólnie starać się o rozwój subregionu do którego należą.
Każdy subregion otrzyma unijne środki finansowe na realizacje przedsięwzięć określonych   w tworzonych przez subregiony strategiach.  Podczas spotkania w Starostwie przedstawiciele powiatu i gmin postanowili  o utworzeniu powiatowego zespołu tworzenia strategii subregionu, w którego skład wejdą reprezentanci wszystkich zainteresowanych gmin powiatu grójeckiego. Planowany budżet subregionu żyrardowskiego ma być przeznaczony w głównej mierze na infrastrukturę ukierunkowaną na odnawialne źródła energii i ochronę środowiska.

Kolejnym punktem spotkania były Lokalne Grupy Działania
Lokalna Grupa Działania jest podstawą filozofii oraz najważniejszym środkiem realizacji celów inicjatywy Leader +. Założeniem LGD jest zmobilizowanie lokalnych społeczności, do wspólnego działania na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego regionu.
Lokalne Grupy Działania (LGD) obejmują spójny obszar gmin wiejskich lub miejsko – wiejskich
Założeniem LGD jest działanie oddolne, to znaczy, że sposób podejmowania decyzji oparty jest na zaangażowaniu i uczestnictwie mieszkańców. LGD ma dbać o rozwój własnego regionu, promować go, wykorzystywać lokalne zasoby. Ma formę partnerstwa publiczno – prywatnego. LGD muszą posiadać osobowość prawną i mogą przyjmować formę fundacji, stowarzyszeń i związków stowarzyszeń. Połowa składu jej organu zarządczego, muszą stanowić przedstawiciele sektora prywatnego, np. przedsiębiorcy i rolnicy z danego obszaru. Do partnerstwa mogą przyłączyć się także różne stowarzyszenia, fundacje czy organizacje. Warunkiem działania tej grupy jest chęć rozwoju własnego obszaru.
Lokalna Grupa Działania to przede wszystkim ludzie, którzy chcą, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów, stworzyć lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców. Partnerzy podejmują wspólne działania dzieląc się zasobami, odpowiedzialnością i korzyściami. Ponadto wykorzystują możliwości, jakie daje członkostwo Polski w UE..
W ostatniej części spotkania wzięła udział również Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grójcu Jolanta Podlińska - Matysiak, która wraz ze Starostą przekazała zgromadzonym informacje otrzymane na spotkaniu przedstawicieli PSSE i samorządów z Wojewodą Mazowieckim w sprawie choroby COVID-19. Omówiono też, jakie obowiązki spoczywają na samorządzie w związku z pandemią KORONAWIRUSA.
Podczas spotkania uczestnicy wyrazili chęć tworzenia LGD na terenie gmin powiatu grójeckiego .

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja