Dołączyli do elity

Dołączyli do elity

Ochotnicza Straż Pożarna w Kozietułach wśród 73 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jednostka przygotowywała się do włączenia w Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy już kilka lat. Strażacy ochotnicy sukcesywnie się szkolą i dokupują specjalistyczny sprzęt. Informowaliśmy już o tym z końcem października ubiegłego roku.
By jednostka mogła zostać wpisana do KSRG, niezbędne było spisanie trójstronnego porozumienia pomiędzy OSP Kozietuły, Komendantem Powiatowym PSP oraz burmistrzem gminy Mogielnica. Dużą rolę w procesie włączania jednostki do KSRG odegrała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Grójcu. – Mamy plan rozwoju sieci KSRG na terenie powiatu grójeckiego. Jednostka OSP Kozietuły jest w nim ujęta. Założenie jest takie, by ze względów bezpieczeństwa na terenie każdej gminy funkcjonowały co najmniej dwie jednostki włączone do KSRG – informował w październiku ubiegłego roku starszy brygadier Bogusław Sikorski, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Grójcu. Dotychczas na terenie gminy Mogielnica funkcjonowała tylko jedna Ochotnicza Straż Pożarna wpisana do KSRG. Tą jednostką była OSP Mogielnica.
Włączenie do KSRG oznacza nie tylko prestiż, ale i znacznie większe obowiązki. Jednostki będące w systemie są bowiem częściej dysponowane do akcji i nie tylko na terenie swojej gminy.
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy – powstał w 1991 roku, a zaczął funkcjonować cztery lata później. Jego celem jest ujednolicenie działań o charakterze ratowniczym, podejmowanych przez PSP i inne podmioty ratownicze w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Jednostki ochotniczych straży pożarnych włączone zostały do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z dniem 1 maja.
Redakcja

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja