Kupić czy nie kupić?

Kupić czy nie kupić?

Miasto nie jest zainteresowane kupnem działki, gdzie znajduje się budynek starego dworca. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej chce przeznaczyć go na prowadzenie działalności handlowo-usługowej.

Przypomnijmy, że w marcu tego roku rada miejska „wyraziła wolę zakupu” terenu, na którym znajduje się stary dworzec PKS. Wówczas za zobowiązaniem burmistrza do rozpoczęcia rozmów z PKS-em w sprawie ewentualnego wykupienia dworca opowiedziało się trzynaścioro radnych. Przeciw były trzy osoby. Kolejne trzy wstrzymały się od głosu.
Zamknięty 5 lat temu budynek szpeci centrum miasta.

Wola radnych na zakup
Kwestia ewentualnego wykupu terenu, na którym znajduje się dworzec, została poruszona na sesji w lutym tego roku. Doszło do tego za sprawą przewodniczącego rady miejskiej Karola Biedrzyckiego, który do programu obrad wniósł uchwałę w sprawie wyrażenia woli zakupu przez gminę Grójec placu, na którym stoi budynek. Jak argumentował, ta uchwała byłaby „zielonym światłem” dla burmistrza Dariusza Gwiazdy na rozpoczęcie negocjacji z PKS-em w sprawie ceny i warunków nabycia nieruchomości przez grójecki samorząd (uchwała nie jest zobowiązaniem do zakupu, lecz jedynie do wszczęcia rozmów).
Biedrzycki poinformował również, że uchwała ma związek z pismem, które zarząd PKS-u wystosował do gminy. Jesteśmy gotowi do jak najszybszego sfinalizowania ewentualnej transakcji – pisał do grójeckiego samorządu ówczesny prezes Wiesław Celejewski. Nie wskazano jednak wtedy kwoty, za jaką PKS chciałby zbyć nieruchomość.
Podczas marcowej sesji, głosowanie nad uchwałą poprzedziła dyskusja. Wykupem działki wraz z budynkiem nie był wtedy zainteresowany burmistrz Grójca, Dariusz Gwiazda. Jego zdaniem byłaby ona atrakcyjniejsza, gdyby była pusta. Władze miały również wątpliwości, czy teren wkomponuje się w program budowy tej części miasta.

Sprzedajemy albo handlujemy
Z pismem w podobnym tonie zwrócił się do grójeckiej Rady Miejskiej obecny prezes, Grzegorz Zalewski. Zaproponował on zbycie działki wraz z budynkiem za kwotę nie niższą niż 0,5 mln złotych. Uchwałę taką podjęło 20 maja Zgromadzenie Wspólników podczas nadzwyczajnego posiedzenia. Jak apelował Zalewski, poprosił gminę o ostateczną deklarację, czy jest zainteresowana kupnem nieruchomości. Jeśli nie, zawnioskował o przedstawienie ostatecznej opinii, czy istnieje jakakolwiek przeszkoda dla prowadzenia w obiekcie działalności handlowo – usługowej.
Przypomnimy, że spółka PKS Grójec, planowała utworzyć w starym dworcu punkt handlowo-gastronomiczny już kilka lat temu. Ostatecznie do tego nie doszło, choć przewoźnik zawarł nawet w tej sprawie umowę z popularną siecią piekarni. Okazało się bowiem, że na produkcję pieczywa w tym miejscu nie zezwala Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).
W listopadzie 2017 roku Wiesław Celejewski, prezes PKS Grójec, spotkał się z ówczesnym burmistrzem Jackiem Stolarskim oraz radnymi. Zaapelował do grójeckich władz o dokonanie takiej zmiany MPZP, by w starym dworcu mogła funkcjonować piekarnia. Jednak samorządowcy nie poszli na rękę PKS-owi.

Zielone światło dla handlu
Jak poinformował podczas konferencji 7 lipca, burmistrz Dariusz Gwiazda, samorząd nie jest zainteresowany kupnem działki wraz ze starym dworcem od PKS. Zmieni jednak Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego tak, aby w obiekcie mogła być prowadzona działalność handlowo-usługowa. W ocenie burmistrza, wykup działki z budynkiem, a potem wyburzenie go, może być ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową jako niegospodarność.
– Nie chcemy na tym miejscu budować żadnego budynku – mówił Dariusz Gwiazda – Możemy co najwyżej posadzić tam dwa drzewka albo zrobić chodnik czy skwer zieleni.
Dariusz Gwiazda nawiązał do wcześniejszego wykupu „Modrzewianki” oraz drugiego lokalu gastronomicznego, które podyktowane było planowaną rozbudową Grójeckiego Ośrodka Kultury. Samorząd w najbliższym czasie będzie ogłaszał konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół GOK-u wraz z rozbudową obiektu.
Jak poinformował nas Grzegorz Zalewski, prezes PKS Grójec, otrzymał on pismo od burmistrza, z którego wynika, że samorząd nie jest zainteresowany kupnem działki. W dokumencie Dariusz Gwiazda zadeklarował, że „będzie rekomendował radzie miejskiej zmianę planu zagospodarowania przestrzennego”, tak aby w budynku możliwe było prowadzenie działalności usługowo-handlowej.
– Zależy nam, aby budynek wreszcie przestał być niechlubną wizytówką miasta – podkreśla Zalewski. – Fundusze pozyskane z prowadzonej dodatkowej działalności w obiekcie, moglibyśmy przeznaczyć na remont peronów. – dodaje.

Zamiast dworca parking?
W związku ze wspomnianym wyrażeniem woli kupna nieruchomości od PKS przez Radę Miejską zapytaliśmy jej przewodniczącego Karola Biedrzyckiego o komentarz do decyzji burmistrza, Dariusza Gwiazdy.
– Rada podtrzymuje stanowisko odnośnie kupna działki – mówi Biedrzycki – Jej nabycie stworzyłoby szansę na powiększenie terenu na przyszłe inwestycje, jak chociażby parking na potrzeby rozbudowanego ośrodka kultury.
W ocenie przewodniczącego miasto zyskałoby na wyglądzie, a z jego centrum zniknęłaby niechlubna „wizytówka”.

Ostatnio zmienianywtorek, 21 lipiec 2020 12:20
Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja