Dla dobra wspólnego – ponad podziałami

Dla dobra wspólnego – ponad podziałami

W dniu 30 lipca 2020 r. zarządowi powiatu grójeckiego za sprawne działanie na rzecz powiatu grójeckiego, w tym prawidłowe wykonanie budżetu, zostało udzielone absolutorium.

To dzięki sprawnej działalności obecnych władz Starostwa udało się znacznie zmniejszyć zadłużenie powiatu, natomiast wartość inwestycji w porównaniu do 2018 roku zwiększyła się o około 15 mln zł. Wszystkie te działania były możliwe ze względu na  dobrą współpracę Starosty i Zarządu Powiatu z Radą Powiatu.
W imieniu swoim i mieszkańców mojego terenu (gminy Nowe Miasto nad Pilicą i gminy Mogielnica) pragnę podziękować Panu Staroście Krzysztofowi Ambroziakowi, Pani Wicestaroście Jolancie Sitarek, członkom Zarządu Powiatu Grójeckiego: Pani Marzenie Rosołowskiej, Panu Andrzejowi Zarębie, Panu Pawłowi Siennickiemu, Przewodniczącemu Rady Powiatu  - Panu Januszowi Karbowiakowi oraz wszystkim Radnym Powiatu za pracę na jego rzecz.
Dzięki temu, że pracujemy „ponad podziałami” udało się tak wiele osiągnąć dla dobra wspólnego wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Powstało wiele kilometrów dróg, dofinansowano jednostki oświatowe. Ustawicznie nadrabiamy zaległości w ochronie zdrowia, remontujemy DPS-y oraz wykonujemy szereg innych inwestycji. Na skutek osobistej aktywności Pana Starosty, Wicestarosty, Radnych Powiatu Grójeckiego, Pracowników Starostwa w roku 2019 i 2020 rozpoczęto z powodzeniem wiele projektów inwestycyjnych.
Choć oczekiwania mieszkańców są duże, a praca nie jest łatwa, inwestycji stale przybywa.
Dzięki zaangażowaniu Starosty i Radnych Powiatu Grójeckiego zrealizowaliśmy prośby mieszkańców naszej gminy, dotyczące budowy dróg powiatowych: Żdżary-Domaniewice oraz Domaniewice-Bieliny-Łęgonice. Po napisaniu przez powiat dobrego, merytorycznego wniosku, udało się pozyskać około 2 mln zł na wyżej wymienionej drogi.
Na ostatniej sesji Rady Powiatu – na wniosek Zarządu Powiatu, Radni przegłosowali zmianę w budżecie, w którym zagwarantowano dodatkowe środki na dokończenie przebudowy drogi  Domaniewice-Bieliny-Łęgonice. Należy wspomnieć, że odcinek 1 km tej drogi nie spełniał kryterium ogłoszonego programu. Dlatego też została podjęta decyzja, by ten odcinek drogi usunąć z wniosku, gdyż w ten sposób uratowane zostało dofinansowanie do pozostałej części tej drogi i drogi Żdżary-Domaniewice. Starosta i Radni Powiatu wiedzieli, że tylko tym sposobem uda im się pozyskać około 2 mln zł.  Ze względu na wolę mieszkańców, którzy mają pragnienie zakończenia realizacji tej inwestycji, Władze Powiatu Grójeckiego podjęły decyzję o zabezpieczeniu własnych środków na przebudowę tej części drogi. W tym momencie czekamy na deklarację ze strony gminy o dołożeniu środków finansowych na zakończenie budowy tej drogi. Wypada w tym miejscu wspomnieć, że gdyby gmina Nowe Miasto nad Pilicą wsparła finansowo nasze działania, większość dróg powiatowych w moim rejonie byłaby oddana do użytku.
Ubolewam, że wniosek złożony na drogę relacji Gostomia-Tomczyce został odrzucony przez Urząd Wojewódzki, lecz mam nadzieję, że  inwestycja ta będzie zrealizowana w najbliższym czasie, ponieważ jest niezwykle potrzebna mieszkańcom gminy Nowe Miasto i Mogielnica.
Niepowodzeniem zakończyła się realizacja inwestycji Waliska-Ulów, która była zabezpieczona finansowo przez Powiat Grójecki i Lasy Państwowe. Gmina Nowe Miasto nad Pilicą nie dołożyła się niestety materialnie do tej puli, co stało się przyczyną niezrealizowania tego zamierzenia. Jestem wdzięczny Staroście i Radnym Powiatu Grójeckiego, że rozumieją trudną sytuację szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą (na początku 2019 roku zadłużenie szpitala wynosiło 19,5 mln zł, obecnie zadłużenie wynosi 18,5 mln zł) i pomagają finansowo tej placówce.
Strategia, którą prowadzi Powiat Grójecki w osobach Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu i wszystkich Radnych, to działania, które nastawione są na dobro wszystkich mieszkańców.  Wspólnie, nie patrząc na opcje polityczne, działamy „ponad podziałami” dla pomyślności i rozwoju Powiatu Grójeckiego.
Krzysztof Fiks

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja