Strażacy gotowi do akcji

Strażacy gotowi do akcji

Rozpoczął się cykl manewrów ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu grójeckiego. Jako pierwsze, swoje umiejętności sprawdzały jednostki z gminy Mogielnica.

Ćwiczenia rozpoczęły się w piątek, siódmego sierpnia o godzinie 10.00 w Dziarnowie przy remizie OSP. Z chwilą rozbrzmienia syreny alarmowej, strażacy ochotnicy przejechali na miejsce zajętego ogniem pustostanu i rozpoczęli działania.

Praktyka czyni mistrza 
Obiektem, w którym wykryto płomienie, był budynek starego młyna, który mieści się tuż za jednostką straży. W czasie trwania manewrów, strażacy musieli poradzić sobie m.in. z problemem braku wody w pojeździe, która została później doprowadzona z pobliskiego hydrantu. Dzięki tej decyzji podtrzymana została ciągłość działań gaśniczych. Po krótkim czasie, na miejscu pojawiły się również wozy z innych jednostek znajdujących się na terenie gminy Mogielnica: OSP Miechowice, OSP Kozietuły oraz OSP Borowe. Akcję zakończyło rozpoznanie wewnątrz budynku, które zostało przeprowadzone przez uzbrojonych w specjalistyczne umundurowanie pożarników z jednostek OSP Kozietuły i OSP Borowe. Akcja zakończyła się po upływie około godziny. – Przy drobnych błędach, cel został osiągnięty – podsumowuje Marcin Błoński, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Podsumowanie projektu 
Po praktycznej części piątkowego dnia, przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnowie, zebrali się wszyscy uczestnicy wydarzenia. Podziękowania strażakom, za ich sumienność i gotowość do działania, skierowali burmistrz Mogielnicy Sławomir Chmielewski oraz przedstawiciel samorządu województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, który w imieniu samorządu Mazowsza przekazał ochotnikom sprzęt. Manewry ocenione zostały na ocenę dobrą. Po przemowach nadszedł czas na symboliczny uścisk ręki pomiędzy obecnymi strażakami, a Leszkiem Przybytniakiem. Elementy pożarnicze oficjalnie zostały przekazane oddziałom. – Manewry miały na celu sprawdzenie umiejętności zabezpieczenia miejsca zdarzenia, podawania wody, a także sprawność, łączność i mobilność  strażaków i jednostek pomiędzy sobą – podsumowuje komendant gminny OSP Mogielnica, Jan Bilski.

Wsparcie OSP
Wsparcie w postaci sprzętu gaśniczego, finansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego otrzymują jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mieszczące się na terenie powiatu grójeckiego, które nie są  wpisane na listę Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Do OSP Dziarnów, Miechowice i Borowe trafiły kolejno 2 agregaty prądotwórcze i 1 pilarka do drewna. Szacowana wartość urządzeń to ok. 3200 zł.
Do każdej z  gmin powiatu grójeckiego, trafią średnio 3 rodzaje urządzeń. Na cały powiat grójecki, do przekazania jednostkom dostępnych jest 31 sprzętów, których łączna wartość opiewa na kwotę ok. 30 tysięcy zł. Według zapewnień Marcina Błońskiego, przed przyporządkowaniem sprzętu do odpowiedniej jednostki, przeprowadzono rozeznanie. Sprzęt został dostosowany do konkretnych potrzeb danego oddziału i jego użytkowników. 
Jako kolejni, swoje umiejętności sprawdzali ochotnicy z gminy Grójec. Tutaj niezbędny sprzęt otrzymały OSP Gościeńczyce, Pabierowice, Zalesie oraz Kośmin. Do manewrów przygotowują się natomiast druhowie z gminy Goszczyn. Ich sprawność będzie sprawdzona w piątek, 21 sierpnia.
Aleksandra SzymczakPowrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja