Kolejne nowe inwestycje

Kolejne nowe inwestycje

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Grójeckiego oraz dobrej współpracy z gminami na terenie powiatu zostaną przebudowane kolejne odcinki dróg powiatowych.

W ostatnim czasie zostały otwarte przetargi na przebudowy następujących dróg:

1)Przebudowa drogi powiatowej nr 1654W Kociszew - Mięsy na odcinku o długości 440,00 mb - Podpisanie umowy  z wyłonioną w przetargu firmą AGLET Sp. z o.o. odbędzie się 22 września 2020 r. – termin realizacji zadania to 30 październik 2020 r .

2)Przebudowa drogi powiatowej nr 1689 W  Domaniewice - Bieliny - Łęgonice na odcinku o długości 890,00 mb - Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. nastąpi 24 września 2020 r. . To zadanie ma zostać zrealizowane również do 30 października 2020 r.    

3)Przebudowa drogi powiatowej nr 1627W Łęczeszyce – Błędów na odcinku o długości 2720,00 mb - Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 15 września br., wpłynęło 12 ofert (planowany termin podpisania umowy z wyłonionym przedsiębiorcą to  pierwsza dekada października 2020 r.)- wykonanie prac zaplanowane jest do końca listopada bieżącego roku. Ponadto na tym odcinku wkład finansowy oprócz Powiatu i Gmin Belsk Duży i Błędów ma 11 firm, których siedziby  rozlokowane są w pobliżu tej drogi.
4)Przebudowa drogi powiatowej nr 1606W Dobryszew – Trzylatków na odcinku przez miejscowość  Odrzywołek o długości 1020,00 mb - Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 15 września br.. Podpisanie umowy planowane jest również na pierwszą dekadę października i podobnie jak na odcinku DP 1627W- odcinek ma być gotowy dop końca listopada.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w naszym powiecie jest jeszcze wiele dróg wymagających prac remontowych. W pierwszej kolejności jednak musimy wyznaczyć te, które wymagają podjęcia natychmiastowych prac naprawczych. Cały czas staramy się wyznaczać odpowiednie priorytety i na bieżąco je realizować.” – poinformował Krzysztof Ambroziak, Starosta Powiatu Grójeckiego.

18 września 2020 r. miało miejsce otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie „Remont dróg powiatowych” realizowane wspólnie przez Powiat Grójecki i Gminę Mogielnica. Zamówienie, którego łączna szacunkowa wartość wynosi blisko 1 mln złotych zostało podzielone na 4 części:
1)Remont drogi powiatowej 1104W Falęcice –Nowe Miasto – odcinek o długości 420,00 m przez wieś Tomczyce
2)Remont drogi powiatowej 1633W Mogielnica - Dziarnów odcinek  o łącznej długości 850,00 m przez wieś Otalążka.
3)Remont drogi powiatowej 1639W Rykały - Górki - Izabelin - odcinek o  długości 390,00 m
4)Remont drogi powiatowej 1104W Falęcice – Nowe Miasto - o długości 520,00 mb przez wieś Borowe

Oprócz wyżej wymienionych realizacji ku końcowi zmierza pierwszy odcinek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna – Rożce w miejscowości Uleniec. Należy zaznaczyć, że wykonawca drogi przewiduje zakończenie prac na całym odcinku o łącznej długości blisko 8 kilometrów do końca bieżącego roku.

Ponadto Zarząd nieprzerwanie analizuje stan dróg powiatowych oraz poszukuje wszelkich form wsparcia finansowego z zewnątrz dla powiatowych inwestycji, a co za tym idzie planuje  zrealizowanie kolejnych inwestycji drogowych.  

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja