Energia i turystyka

Energia i turystyka

Gmina Belsk Duży planuje zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) w częściach kilku miejscowości. Co to oznacza dla mieszkańców i właścicieli działek?

24 września, podczas sesji rady gminy, belscy radni jednomyślnie podjęli dwie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian w MPZP.

Korytarz dla linii
Pierwsza uchwała dotyczy wytyczenia korytarza na mapach MPZP pod budowę linii energetycznej. Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o „elektroenergetyczną napowietrzną linię WN 110 kV relacji GPZ Grójec – GPZ Błędów.” Za tą nazwą kryje się połączenie energetyczne z GPZ (głównego punktu zasilającego) przy tzw. „Senatorówce” do GPZ w Lipiu (gmina Błędów). Rzeczony fragment biegnie przez Małą Wieś, Rębowolę, Głudną i Lipie.
– Ta inwestycja jest kluczowa dla przyszłości naszego samorządu – mówi wójt gminy Władysław Piątkowski. – Jeśli jakiś przedsiębiorca zechce na terenie naszej gminy założyć firmę albo rozbudować już istniejącą, będzie potrzebował prądu. Również dla sadowników kwestia zasilania w energię jest bardzo istotna – argumentuje samorządowiec.
W związku z budową linii gmina może liczyć też na wpływy do budżetu z tytułu podatku (np. w ramach opłat za służebność przesyłu).
 
Pod turystykę
Druga uchwała dotyczy północno-wschodniej części terenu pałacu w Małej Wsi. Grunt ma zostać przeznaczony pod cele turystyczne. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, „właściciel nieruchomości złożył wniosek w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, celem uregulowania zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z zamiarem rozbudowy ww. ośrodka wypoczynkowego.”
W obu przypadkach radni na razie zdecydowali o przystąpieniu do zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Teraz sprawa trafi do planistów, którzy sporządzą dokumentację. Potem dojdzie do wyłożenia planu. Ostatnim etapem będzie zatwierdzenie (lub odrzucenie) zmian w MPZP przez radnych.  


Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja