Nowomiejski szpital wychodzi na prostą

Nowomiejski szpital wychodzi na prostą

W dniu 24 września 2020r. odbyła się sesja Rady Powiatu Grójeckiego, na której przyjęto sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.

Rok 2019 zakończył się  stratą w wysokości 11 tysięcy 600 zł. W maju 2019 r. wykonany został audyt dla szpitali powiatowych. Były w nim, m.in., zawarte przewidywania (na postawie danych przedstawionych przez szpital) co do zadłużenia szpitala nowomiejskiego. Według audytu zadłużenie miesięczne szacowano na około 260 000 zł, co według przewidywań na  koniec 2019 roku daje kwotę straty około 3 mln zł.
Obejmując stanowisko dyrektora SP ZOZ, pani Barbara Gąsiorowska podjęła się trudnego zadania polegającego na wyprowadzeniu szpitala ze spirali zadłużenia, chociaż w budżecie brakowało  pieniędzy na pensje i regulowanie bieżących zobowiązań. Do tych wydatków doszły i inne zobowiązania, zaciągnięte przez  poprzednią dyrektor z firmami:
1.ALAB - laboratoria  w wysokości około 134 000 zł miesięcznie plus odsetki, co daje ogólną sumę zobowiązań w 2019 r. ponad 1 300 000 zł
2.DUON - gaz w wysokości 15.000 zł. miesięcznie, co daje ogólną sumę zobowiązań w 2019 r. ponad 150 000 zł
3.ZUS -  40 000 zł. miesięcznie , co daje ogólną sumę zobowiązań w 2019 r. ponad 360 000 zł. (to zobowiązanie będzie szpital spłacał co miesiąc do listopada 2022)
Należy też wspomnieć, że zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe na  31 maja 2019 r., czyli tuż przed objęciem stanowiska przez Panią Gąsiorowską, wynosiły 19 175 864,45 zł, natomiast na koniec roku 2019 wynosiły 18 792 243,06 zł, co wskazuje na tendencję zniżkową. Gdyby zadłużenie szpitala zwiększało się, tak jak wskazywał audyt, to dzisiaj szpital byłby niewypłacalny, czyli chyliłby się ku upadkowi.
Naprawa finansów naszego szpitala nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc władz  Powiatu Grójeckiego.  Chciałbym podziękować Panu Staroście Krzysztofowi Ambroziakowi, Pani Wicestaroście Jolancie Sitarek, członkom zarządu: Marzenie Kołacz-Rosołowskiej, Pawłowi Siennickiemu, Andrzejowi Zarębie, Przewodniczącemu Rady Powiatu Januszowi Karbowiakowi oraz wszystkim radnym za podjęcie trafnych decyzji, które umożliwiły przekazanie środków budżetowych na spłatę części kredytów i dofinansowanie realizacji wniosków unijnych oraz remontów szpitala. Osiągnięcie takich wyników nie byłoby możliwe, gdyby nie zaangażowanie władz  Powiatu,  Dyrekcji Szpitala - pani Barbary Gąsiorowskiej, pani Beaty Kozieł oraz  wszystkich lekarzy, pielęgniarek i pracowników SP ZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą.
Naprawa finansów naszego szpitala będzie trwała kilka lat, ponieważ zobowiązania są bardzo duże. Mimo, że sukcesywnie zmniejszają się i na dzień 31 sierpnia tego roku wynoszą 17 645 443,47, to jeszcze stanowią dużą kwotę.
Reasumując, roczna praca Dyrekcji szpitala oraz władz Powiatu  przyniosła wymierne korzyści, gdyż o ponad 1,5 mln zł zmniejszyły się zobowiązania tego szpitala.
Krzysztof  Fiks - Przewodniczący
Komisji Zdrowia,
Pomocy Społecznej,
Spraw Socjalnych i Przeciwdziałaniu Bezrobociu Rady Powiatu.

Powrót na górę

O nas

Gazeta Jabłonka - bezpłatny dwutygodnik
Nakład - 22 000 egz. ( 44 000 egz. / mies. )

Zasięg:
- powiat grójecki,
- gmina Tarczyn,

REKLAMY
OGŁOSZENIA
ARTYKUŁY SPONSOROWANE
INSERT ULOTEK
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

tel./fax 48 664 57 90 kom. 501 561 143 reklama 501 561 263
redakcja@jablonka.info, reklama@jablonka.info
Adres:
Plac Wolności 5 , 05-600 Grójec (wejście od ul. Krótkiej)
Redakcja czynna:
pn.-pt. 9:00 - 16:00
soboty poprzedzające wydanie gazety

Lokalizacja